Seznam aktualit

Nové ukazatele pro hodnocení žádostí o hypotéky

V návaznosti na doporučení ČNB začnou banky sledovat ukazatele DTI a DSTI při vyhodnocování bonity žadatelů o hypoteční úvěry, což s vysokou pravděpodobností zkomplikuje přístup k úvěrům nemalému množství zájemců.
více

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK

Kybernetická rizika jsou dnes běžnou denní realitou. Konečně i pojišťovny u nás, tentokrát Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, přistupují na zařazení krytí tohoto rizika do svého portfolia produktů. Pravda, v nabízeném pojištění jsou určité rezervy zejména v nastavených omezeních. Ale dobře že se i u nás pomaloučku snažíme držet tempa doby.
více

Pojištění drobných poškození vozidel

Nové doplňkové pojištění k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění
více

Pojistný podvod jako zdroj příjmů? Že se vám to nezdá ?

Největší počet podvodníků to zkouší s automobily. Pravděpodobnost odhalení pojistného podvodu v loňském roce opět vzrostla.
více

Věřili byste tomu? Operativní leasing s vlastním pojištěním!

Operativní leasing s vlastním pojištěním
více

Kdo může či musí dostat cizoměnový úvěr na financování bydlení?

Cizoměnový úvěr je určen k financování pro klienty – české občany – kteří pracují v zahraničí a mají příjem v cizí měně, především pak v eurech.
více

Kdo prodá nemovitost a nemusí platit daně z příjmu ?

Osvobození od daně z příjmů z prodeje nemovitostí – fyzické osoby Od daně se osvobozuje a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku pokud
více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Pojištění, které se stává povinností pro všechny, kteří zprostředkovávají spotřebitelské úvěry.
více

Cena povinného ručení podle počtu ujetých kilometrů

To na českém trhu jinde nenajdete. Allianz pojišťovna se rozhodla jít „proti proudu“ a nabízí ještě nedávno nepředstavitelné. Nejezdíte , zbytečně neplatíte ! A jak to bude vypadat v praxi ?
více

Pojištění registrační značky na přání.

Víte , že lze k havarijnímu pojištění připojistit registrační značku na přání, která je vydávána za poplatek 10 000 Kč (2x 5 000 Kč) ?
více

Jízdní kolo, motokolo , segway a pojištění

Často se setkáváme s otázkou na možnosti pojištění jízdních kol. Lze pojistit motokola, elektrokola a jízdní kola v majetkovém pojištění, například pojištění domácnosti ?
více

Pojištění, které kryje náhlé mechanické a elektrické poruchy u ojetých vozidel

Pojištění se vztahuje na na poruchy některé ze součástek/autodílů , které mají za následek náhlou nefunkčnost vozidla.
více

Neštěstí může přijít i o vánocích

Vánoce a Silvestr se rychle blíží. Děti se těší, rodiče vyhlašují útok na obchody, hasiči a vůbec celý záchranný systém se připravuje.
více

AUTOMAPA ALLIANZ VARUJE PŘED NEBEZPEČNÝMI MÍSTY NA SILNICÍCH

Podzimní plískanice jsou za dveřmi a s nimi přichází i sníh a snížená viditelnost při řízení.
více

Nestačí vám limity povinného ručení ?

Pojištění finanční ztráty pojištěného vzniklé v důsledku vyčerpání limitu pojistného plnění na majetkové újmy z povinného ručení.
více

Pojištění vozidel zdravotně postižených občanů

Naše vláda má zdravotně postižené občany jako dlouhodobě oblíbené a vděčné téma. Efekty z toho pro tyto lidi zase tak velké a časté neplynou. A jak se ke zdravotně postiženým staví naše pojišťovny ?
více

Bonus či malus u povinného ručení

Bonusy a malusy nejsou vázány na řidiče ani vozidlo, ale na provozovatele vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Evidují se v databázi České kanceláře pojistitelů.
více

Pojištění výstav a veletrhů

Vystavujete ? Bojíte se , že vám někdo zničí vaše exponáty či vybavení expozice ? Máte strach , že sami budete příčinou nějakého karambolu ?
více

Vytopili jste vy sousedy ? Postihl vás doma požár ?

Potřebujete nahlásit pojistnou událost ? Nemáte čas nebo náladu se dohadovat s pojišťovnou ? Potřebujete poradit ?
více

Stavíte ? Bojíte se o připravený stavební materiál uložený na stavbě ?

Která pojišťovna nabízí zajímavé podmínky pro pojištění rozestavěné stavby a pro pojištění stavebního materiálu ?
více

Jak vlastně funguje linka 1224 ?

Pokud neznám telefonní číslo na smluvní asistenční společnost pojišťovny, u které mám sjednány asistenční služby.
více

Pojištění nekonání akce

Jedná se pojištění finančních ztrát vzniklých v důsledku nekonání akce, které je určeno pořadatelům koncertů, festivalů, venkovních slavností, sportovních událostí apod. Pojištění kryje organizátorům náklady marně vynaložené na organizaci akce, která byla zrušena, přesunuta či odložena
více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou nesvéprávnou osobou

Je možné sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě pro nesvéprávnou osobu a jsou tam nějaká omezení?
více

Konečně ! Víte jak pojistit škody způsobené DRONem ?

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU BEZPILOTNÍHO LETADLA
více

Chystáte se letos do Turecka ? Chcete něco navíc k cestovnímu pojištění ?

Pak musíte vědět o cestovním pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. a její již opakované nabídce CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - MEDICÍNSKÝ KONZULTANT V TURECKU.
více

Bonusy u pojištění motorových vozidel

Už nikoliv po dohodě , ale naprosto "legálně" . Využití bonusů ( za "vyježděné měsíce " ) je pro řidiče zajímavější. Všechny pojišťovny to ale nenabízí.
více

Pojištění účastníků dětského tábora

Víte, že je možné sjednat úrazové pojištění na rekreační a zájezdové akce (letní a zimní tábory, školní lyžařské výcviky atp.) po České republice pro děti a školní mládež za pojistné 5 Kč pro jednu osobu a 1 den trvání pojištění ?
více

Havarijní pojištění motocyklu

Jako každé motorové vozidlo, i motocykl musí mít povinné ručení. O tom není sporu. Ale co pojištění havarijní ? Kdo z motorkářů má havarijní pojištění sjednané ? „Zbytečnost“, nese se davem ?!
více

Řidiči nenechte se využívat lovci nehod !!

Linku 1224 se určitě hodí využívat.
více

Amortizace vozidla a krácení pojistného plnění

Problém, který se neustále opakuje. Jak to tedy opravdu je ? Může pojišťovna použít argumentaci amortizace pro výplatu nižší částky pojistného plnění ? Je nad slunce jasné, že ve většině případů nikoliv. Vedle toho musíme připustit , že může nastat případ, kdy je krácení oprávněné. Tak jak ?
více

Právní poradenství k vozidlům

Právo na právní poradenství trvá po dobu zveřejnění veřejného příslibu Allianz pojišťovny, a. s., o jeho poskytování na internetových stránkách www.allianz.cz.
více

Další malé nahlédnutí do NOZ – pojistné události

Již z minulosti dobře víme , že šetření pojistné události musí být uzavřeno do 3 měsíců a šetření se nepřerušuje. Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události , rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do 3 měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí proč nelze šetření ukončit. Požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě.
více

Pojištění motorových vozidel a Asistenční služby

Možná většina z nás řidičů nedoceňuje při sjednávání pojištění výběr asistenčních služeb.
více

Znáte důležité pojmy a jejich význam v pojištění motorových vozidel ?

Nový občanský zákoník nepochybně neznamenal již od 1.ledna 2014 žádnou úlevu a změnu k lepšímu. Nezbývá než věřit, že čas ukáže , co NOZ přinesl. Nehledě na změny podle NOZ si myslím, že není na škodu se orientovat v pojmech zákona i pojišťoven , které užívají pro sjednávání pojištění a podle nichž se řídí při řešení situací smlouvami vyvolaných.
více

Rok 2014, Nový Občanský zákoník a povinné ručení

Dnes se zaměříme na některé „novinky „ a možnosti výpovědi resp. ukončení smlouvy povinného ručení.
více

Nový občanský zákoník v pojištění

Nikdy nevíte. Rok 2014 s sebou přináší nový občanský zákoník. Už dlouho mezi nás „nevletělo“ něco takového. Poznamená náš celý život a proto není překvapením že se promítne i do pojištění a věcí souvisejících.
více

Amortizace funguje jak zaklínadlo

Na základě sjednaného povinného ručení přechází povinnost nahradit poškozenému škodu vzniklou při dopravní nehodě na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Ve většině případů, pokud dojde ke škodě na vozidlu několik let starém, pojišťovna přistoupí ke korekci nákladů za materiál použitý při opravě vozidla, tzv. amortizaci.
více

Pro nahlášení škody

Bourali jste ? Někdo naboural vás ? Chcete to nahlásit pojišťovně ? Nejlepší je on-line formulář přes internet ( pokud nemáte někoho, kdo se bude rozčilovat za vás ) . Pokud rádi telefonujete ,pak přidávám čísla na naše partnerské pojišťovny.
více

Povinné ručení už dávno není jen o ceně

Při výběru povinného ručení je na místě zvážit všechny podmínky a nabízená připojištění. Není povinné ručení jako povinné ručení !
více

Pojištění „na blbost“ při praxi a brigádě

Stejně jako ve „ skutečném“ zaměstnání se nemusí na brigádě něco vydařit. Člověk může být po tahu, může mít hlavu plnou starostí nebo se mu hlavou honí myšlenky na nejbližší zkoušku.
více

Stavební součásti. Pojistit nebo ne ?

Stavební součásti si připojistíte v případě , že uzavíráte pojistku na pronajatý byt. Co jsou stavební součásti ?
více

Náhradní vozidlo po nehodě

Slovo pojišťovny : „ Z hlediska příčinné souvislosti je nutné zkoumat, zda a v jakém rozsahu bylo vypůjčení vozidla za úplatu s ohledem na okolnosti daného případu skutečně nutným důsledkem škodné události. Jejím skutečným následkem přitom mohou být náklady jen v tom rozsahu, v jakém byly vynaloženy správně a účelně na vypůjčení náhradního vozidla, odpovídajícího poškozenému vozidlu.“
více

Kdy pojišťovna může uplatnit amortizaci u vozidel?

Pojišťovna při snížení náhrady za opravu poškozeného vozidla o amortizaci vychází z předpokladu, že po provedené opravě se vozidlo zhodnotilo a došlo ke zvýšení jeho ceny, proto nemá poškozený nárok na náhradu částky opravy, o kterou se hodnota vozidla po opravě zvýšila.
více

Pojištění auta mimo „oficiální silnice“

Víte , že i případná nehoda a poškození auta mimo silnici může krýt havarijní pojištění pojištění motorových vozidel ?
více

Řešení pojistných událostí

Máte pojistnou událost ? Nevíte jak a komu co nahlásit ? Nemáte rádi formuláře ? Nechcete se škodou zabývat či na ni nemáte čas ?
více

Pojištění odpovědnosti za škodu po firmy zabývající se ostrahou

Pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou pracovníky pojištěné firmy třetí osobě v souvislosti s její podnikatelskou činností při ochraně majetku a osob jako takovou nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.
více

ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

Kdy a jak je možné ukončit pojištění ?
více

Změna pojišťovny pro sjednání povinného ručení

V případě , že nevyhovuje současná pojišťovna nebo její podmínky povinného ručení , pak je potřeba ji změnit. Chcete-li jinou , musíte nejprve ukončit povinné ručení u své stávající pojišťovny. Jak to můžete udělat ?
více