Profil společnosti

O SPOLEČNOSTI

Společnost FINKAP s.r.o. se věnuje poradenství v oblasti pojišťovnictví a finančnímu poradenství pro malé podnikatele, živnostníky i jednotlivce. Uplatňuje individuální přístup v péči o klienta a komplexní řešení požadavku.

Pro klienty vyhledáváme produkty v oblasti pojištění a financí. Zajišťujeme správu pojistných smluv, nabízíme asistenci při likvidaci pojistných událostí a poskytujeme poradenskou činnost.

Prodej, koupě i pronájem nemovitostí. Ve spolupráci s renomovanou realitní společností. Naše regionální zaměření : Praha a část Středočeského kraje ( především na západ od Prahy ) 

Na webových stránkách jsme vytvořili oddělené sekce pro veřejnost (Produkty pro veřejnost) a pro drobné podnikatele (Produkty pro podnikatele), kde lze nalézt nabídku produktů a služeb, které jsou specifické pro každou skupinu.

 SLUŽBY

Nad rámec zprostředkování pojištění klientům nabízíme služby jako například kompletní servis se správou pojistných smluv. Pokud se přihodí pojistná událost, pomoc při její likvidaci a kompletní poradenskou činnost v pojišťovnictví a od ledna 2016 i prodej, pronájem a koupi nemovitostí.  

  Naše osvědčení

Výpis z obchodního rejstříku

Česká národní banka

        Pojišťovací agent
        Pojišťovací makléř

Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele

Pojišťovací zprostředkovatel  

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Profesní certifikace pro obchod s realitami 

Spotrebitelské úvěry

AML-FATCA-CRS 

Pojištění odpovědnosti 

 

Jsme registrováni Českou národní bankou jako pojišťovací zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

Máme sjednáno pojištění profesní odpovědnosti na 1 300 380 EUR pro jednu pojistnou událost a 1 924 560 EUR pro všechny PU