Bonusy u pojištění motorových vozidel

 Kromě standardní zasloužené rozhodné doby klienta ověřené v DBŠ nebo doložené dokladem

 -  lze využít bonus z leasingu,

- lze využít bonus zasloužený v zahraničí, doložený potvrzením,

- u fyzické osoby OSVČ lze sloučit bonus z jejího RČ a jejího IČ,

- v případě, že klient zdědí auto, lze použít k jeho dalšímu pojištění bonus zemřelého,

- nově od 3/2015 lze do rozhodné doby klient a započítat také dobu řízení vozidla

zaměstnavatele, které měl klient i pro soukromé využití za podmínek , že

         o   se jedná se o vozidlo A – Osobní automobil, C6 - Nákladní vozidlo z modifikace osobního do 3 500 kg nebo A1 - obytný automobil do 8 000 kg

         o   pojistník musí být provozovatelem a současně vlastníkem nebo leasingovým nájemcem pojišťovaného vozidla

         o   pojistník musí ke sjednání pojištění předložit dohodu, která prokazuje,že používá/používal firemní vozidlo pro služební i soukromé účely.

         o   navýšení je možno využít jen jednou, při pojištění jednoho vozidla a to o počet celých měsíců doby používání firemního vozidla pojistníkem, snížený o 24 měsíců za každou rozhodnou událost

         o   navýšení nemá vliv na údaje, které je pojistitel povinen odesílat do DBŠ.

Přehled aktualit