Vytopili jste vy sousedy ? Postihl vás doma požár ?

Pak vám můžu nabídnout ,že za vás pojistnou událost budu řešit - od nahlášení až po výplatu peněz. Součástí takové nabídky je zejména

- zastupování při jednáních s pojišťovnami a ostatními úřady a institucemi v záležitosti škody z pojistné události

- konzultace a poradenství podle vývoje řešení pojistné události

- doporučení odborníků ve věci stanovení ceny poškozených věcí ( zejména elektroniky apod )

- doporučení odborníka ve věci opravitelnsoti či neopravitelnosti poškozených věcí  ( zejména elektroniky apod )

- doporučení odborníka na vytvoření rozpočtu stavebních oprav

 

Nebudete na „ to“ sami !  

Přehled aktualit