Změna pojišťovny pro sjednání povinného ručení

Změna pojišťovny

Nejčastěji se ukončení smlouvy provádí výpovědí ke konci pojistného období – písemná výpověď  musí  být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období (1 rok). Vypovědět smlouvu tudíž můžete pouze na konci pojistného období.

 Pokud chcete přerušit smlouvu dříve, máte možnost:·  

  • Podat výpověď do 2 měsíců od uzavření pojištění – po uplynutí 8 denní výpovědní lhůty, pojištění zaniká.
  • Vypovědět smlouvu při nesouhlasu s úpravou výše pojistného – do 1 měsíce od chvíle, kdy  bylo doručeno oznámení o změně pojistného
  • Oboustranná dohoda – mezi poskytovatelem a pojistníkem
  • Přerušení pojištění při dočasném vyřazení vozidla z registru
  • Zrušení smlouvy pokud vůz přestal fyzicky existovat
  • Zrušení smlouvy při odcizení vozidla 

Přehled aktualit