Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "V"

Věcná škoda

poškození,zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému

Venkovní úprava

Přípojky kabelových a trubních rozvodů připojené na veřejné sítě, zpevněné plochy, obrubníky, rigoly, opěrné zdi, venkovní schody, ploty, zemní sklepy, hnojiště, pískoviště, pařeniště, skleníky, venkovní bazény, samostatně stojící komíny, stožáry, lávky, pergoly, zimní zahrady a drobná zahradní architektura.

Vinkulace

vázání výplaty pojistného plnění na udělení souhlasu třetí osoby vyplývající z pojistné smlouvy

Vlastní vrub

finanční částka , uvedená v pojistné smlouvě , kterou se společnost podílí na vzniklé škodě a která se odečítá od pojistného plnění

Volný pád

Pohyb tělesa, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě gravitační síly na těleso nepůsobí žádná další síla

Vstupní věk pojištěného

rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky

Úpravu vymezuje zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví.

Výluka

přesně definované příčiny vzniku škody, na které se sjednané pojištění nevztahuje

Výroční den

výroční den počátku pojištění je den, který se shoduje se dnem počátku pojištění - datem i měsícem

Výroční den počátku pojištění

den,který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění