Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "J"

Jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

Jiná majetková škoda

jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk

Jiná stavba

Stavba spojená se zemí pevným základem, která není budovou, venkovní úpravou ani stavbou na vodním toku nebo korytu.

Jiný majetek

práva a jiné majetkové hodnoty, se kterými lze disponovat