Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "H"

Hranice pojistného plnění

Byla-li ujednána hranice pojistného plnění, má se za to, že se vztahuje na jednu škodnou událost.

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného na dobu 15 dní.

Hromadná škodná událost

více spolu časově souvisejících škodných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje

Hrubá nedbalost

takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů, nebo smluvně převzatých poviností , jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejích následků

Hrubá nedbalost

zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, které vybočuje z norem obvyklého chování