Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "B"

Bezpečnostní dveře

dveře,které splňují požadavky příslušné normy normálně v bezpečnostní třídě 3

Běžné pojistné

pojistné stanovené za pojistné období

Bonifikace

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Bonus

sleva na pojistném

Budova

stavba,spojená se zemí pevným základem ,která je vhodná k pobytu osob ,zvířat nebo k umístění věcí a svým uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná

Budované dílo

Materiální výsledek všech činností, prováděných podle projektu, aby dílo mohlo sloužit požadovanému účelu. Budované dílo musí být realizováno na základě smlouvy o dílo, písemně uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

Byt

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavbeního úřadu určeny k bydlení