Havarijní pojištění

Je určeno na krytí rizika škod vzniklých při havárii, krádeží, živelní události či vandalismu.

Pojistné, nebo-li cena za pojištění, se odvíjí od několika faktorů:

 • typ a značka vozidla
 • pořizovací cena vozidla
 • stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné*)
 • zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, živel, kompletní)
 • zvolená spoluúčast (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné)
 • různé slevy (např.za povinné ručení)
 • způsob platby
 • jestli je vozidlo tuzemské nebo zahraniční výroby
 • rizikovost řidičů užívajících vozidlo (řidiči s bezeškodným průběhem pojištění mají levnější pojistné)

Samozřejmě u pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důležitější je kvalita pojištění, která se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních služeb, možnostech kombinovat rizika apod..

Pojistná rizika, na které je možné se pojistit:

 • havárie
 • odcizení
 • zničení či poškození živlem
 • zásah cizí osoby (vandalismus)

Rizika si můžeme zvolit samostatně, pojišťovny je různě kombinují, nebo lze zvolit pojištění kompletní tzv.ALLRISK.

Existují další rizika, která jsou vedlejší a je možné je připojistit. Mezi připojištění můžeme zařadit např.:

 • pojištění čelního skla
 • pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby*
 • pojištění úrazu přepravovaných osob
 • pojištění mimořádné výbavy
 • pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla
* může se lišit, záleží na pojišťovně, se kterou je pojištění uzavíráno

Postup při využití náhradního vozidla

U havarijního pojištění můžete využít v případě poškození vlastního vozidla nárok na pojišťovnou hrazené zapůjčení náhradního vozidla, pokud:

 • je to účelné a efektivní
 • náhradní vozidlo potřebujete
 • nemáte k dispozici jiné vlastní auto a nacházíte se v situaci v příčinné souvislosti se škodnou událostí

Pojišťovna hradí nutné a účelně vynaložené náklady: 

 • vozidlo bylo zapůjčeno po nezbytnou dobu
 • vozidlo bylo zapůjčeno za cenu v místě a čase obvyklé
 • vozidlo bylo stejné třídy jako vozidlo poškozené

Na zapůjčené vozidlo se automaticky vztahuje odpočet nákladů, které by poškozený vynaložil při provozu vlastního vozidla. Odpočet pevných nákladů se neprovádí v případě zapůjčení vozidla nižší kategorie než poškozené