Jiná pojištění a rizika

Pojištění elektroniky

Předmětem pojištění mohou být zařízení výpočetní, komunikační, lékařské či zabezpečovací techniky (nebo jiné elektroniky) včetně podnikového software. Tato zařízení musí být schopna zahájení práce nebo jsou již v provozu.

Jedná se o speciální druh pojištění, který nabízí komplexní pojistnou ochranu pojištěného. Bývá koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Kromě rizik zahrnutých v souhrnném pojištění majetku se pojištění elektroniky vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které bývají velmi časté:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost apod.

Jako doplňkové pojištění může být sjednáno pojištění dat (náklady na znovu pořízení nebo opětné vložení dat a programů), případně pojištění jiných nákladů, které vzniknou při škodě.

Pojištění strojů

Předmětem pojištění mohou být stroje nebo strojní zařízení, které jsou schopny zahájení práce nebo jsou již v provozu.

Jedná se o speciální druh pojištění, které bývá koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Významnou předností je skutečnost, že se toto pojištění vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které jsou velmi časté:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost apod.

Pojištění stavební a montážní

Pojištění poskytuje komplexní ochranu proti všem rizikům, jež vzniknou na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech s výjimkou těch, která jsou z pojištění vyloučena. Pojištění zahrnuje i odpovědnost za škody vyplývající ze stavební nebo montážní činnosti v případě, že za ni pojištěný na základě právního předpisu odpovídá. Pojištěním jsou kryty i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, pokud je pojištění těchto nákladů v pojistné smlouvě uvedeno a je pro ně stanovena samostatná pojistná částka (jde např. o náklady na odstranění suti apod.):

 • škody při provádění samotných pojištěných věcí
 • škody na stavebním či montážním materiálu
 • škody na stavebních či montážních strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona, apod.

Předmětem pojištění může být:

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk

Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.

Pojištění výstav a veletrhů:

Komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků. Pojištěna jsou živelní rizika, vodovodní škody a odcizení.

Slouží jako ochrana expozic na výstavách a veletrzích před poničením, živelní událostí, odcizením a jako pojištění odpovědnosti za škody po celou dobu konání výstavy (veletrhu).Pojištění se vztahuje i na dobu montáže a demontáže expozic.

 • standardní pojištění výstavní expozice se sjednává na dobu 48 hodin před zahájením výstavy (lze připojistit i větší počet dnů) a 48 hodin po skončení výstavy.

    VÝHODY:

 • splnění podmínky pojištění Vašeho majetku na veletrhu
 • výhodná cena pojistného
 • velmi jednoduchý a rychlý postup při uzavření pojistky: stačí vyplnit on-line objednávku pojištění se zatržením požadované pojistné částky. Následně Vám bude korespondenčně zaslána pojistná smlouva a příslušná složenka.
 • v případě, že Vaše on-line objednávka bude vyplněna v termínu 7 dní (a méně) před výstavou, nelze již smlouvu vyřešit korespondenčně.