Řešení pojistných událostí je pro většinu poškozených i škůdců většinou komplikovanou  záležitostí s velmi nejistým výsledkem.  Nezřídka je potřeba průběžně komunikovat s pojišťovnou, doplňovat podklady a informace, vysvětlovat a  dokládat , vysvětlovat a  dokládat a zase vysvětlovat a dokládat.

Můžeme to dělat za vás od téměř počátku až do úplného konce. Nabízíme :

formálně správné nahlášení škody a předání dokladů pojišťovně

-          kompletace dokladů a vypracování hlášení o pojistné události

 urgence nevyřízených škod

jednání o sporných škodách

 

 Potřebujeme:

  • podepsat plnou moc k zastupování
  • dokumenty vztahující se ke škodě
  • pravdivé informace o vzniklé škodě
  • plynulou spolupráci při řešení 
  • číslo účtu pro příjem peněz
  

Poskytujeme řešení situací , které bývají často velice nepříjemné, delikátní, časově a tedy i ekonomicky složité. Jednáme za klienta  s pojišťovnou, která má poskytnout plnění za škodu na  životě, zdraví, majetku, vozidle či za škodu z odpovědnosti. Nabízíme komplexní zastupování od pomoci se sepsáním hlášení až po kontrolu vyplacení peněz.