ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S,

 

Informace o společnosti

Allianz pojišťovna byla založena 25. 11. 1992, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 23. 12. 1992 u Krajského obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl B, vložka 1815. Svou činnost zahájila k 1.1.1993. Jediným akcionářem a zároveň zakladatelem je Allianz AG se sídlem Mnichov, Königinstrasse 28, Spolková republika Německo.