Víte kdy nemusíte volat Policii k dopravní nehodě a stačí jen Evropský záznam?

Je to v případech, kdy vzniklá škoda nepřesáhne 100 000 Kč, nikdo není zraněn a nedojde k dalším zvláštním podmínkám, které jsou určeny zákonem. V takovém případě ( tedy vždy kromě jasně daných situací )  ovšem musí účastníci nehody vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě. Vozit s sebou v autě formulář pro záznam o dopravní nehodě není povinnost.

Účastníci dopravní nehody ale musí v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojišťovně. Tento záznam  musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

 V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Evropský záznam o dopravní nehodě je formulář, který je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu.

Jste taky toho názoru, že je to zbytečné papírování ? Máte pocit , že se vždycky s dalším účastníkem nehody dohodnete na viníkovi a rozsahu poškození jednotlivých vozidel ? Nemáte takový formulář uložený v autě , kterým jezdíte ?

Pak se vám může například stát , že viník nenahlásí událost své pojišťovně, i když vám to bezprostředně po nehodě slíbil, máte problém. Pojišťovna totiž škodu odmítne uhradit a jakékoli prokazování viny je zpětně a bez souhlasu viníka velmi složité. Může se dokonce přihodit i to, že viník nehody pojišťovně oznámí, že nehodu nezpůsobil. Může se například stát , že na vás jako viníkovi nehody, bude druhý účastník uplatňovat škodu daleko většího rozsahu než  byl její faktický rozsah nehodou způsobený.

Nenechte se proto nikdy „uchlácholit „ druhou stranou a požadujte sepsání záznamu o něhodě nebo přivolání Policie. Dbejte na to , aby v sepsaném záznamu byl uveden viník nehody , který je podpisem všech účastníků potvrzen jak viník. Pokud se viník brání takovou poznámku v záznamu uvést , doporučuji  zavolat do pojišťovny viníka hned z místa nehody, tedy v okamžiku, kdy viník zavinění uznává.

Řešte záležitost hned a pořádně !  Později už by se vám to nemuselo podařit k vaší spokojenosti.