………………..  snad to nebude jen předvolební tlachání

 

Příjem žádostí má být zahájen 15. srpna 2018.


 

Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let

pečující o dítě do 15 let

 Výhody programu:

·         program platí pro celé území České republiky;

·         mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;

·         správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace

          s pracovníky SFRB.

·         dotace 30 000 Kč při narození či osvojení dítěte (týká se pouze úvěru na pořízení obydlí).

Program se řídí nařízením vlády č. 136/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 Úvěr lze využít na:

·         výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;

·         koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²;

·         koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²;

·         modernizaci obydlí.

 Výše úvěru:

·         nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí;

·         nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však

          80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny sjednané,

          a to včetně ceny pozemku;

·         nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny sjednané.

 Úroková sazba:

·         podle výše základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně

          však 1% p.a., fixní nejdéle na dobu 5 let.

 Splatnost úvěru:

·         maximálně 10 let v případě úvěru na modernizaci;

 ·         maximálně 20 let v případě úvěru na pořízení obydlí.

Fond umožní na žádost příjemce přerušení splácení jistiny až na dobu 2 let z důvodu narození, osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství dítěte. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny. Fond může na žádost příjemce povolit přerušení splácení jistiny také z důvodu ztráty zaměstnání na dobu delší než 3 měsíce, nemoci trvající déle než

3 měsíce nebo úmrtí člena  domácnosti. Celková doba přerušení splácení jistiny z těchto důvodů nesmí přesáhnout dobu 2 let. Celková doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení jistiny.

Zajištění úvěru:

·         ručení za úvěr na modernizaci: každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let

           s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 15 000 Kč. 

 ·         ručení za úvěr na výstavbu rodinného domu: zástavní právo k pozemku a budované nemovitosti v prvním

           pořadí + vinkulace pojistného plnění (po dokončení stavby, vinkulace k živelnímu pojištění).

 ·         ručení za úvěr na koupi bytu nebo rodinného domu: zástavní právo k úvěrované nemovitosti

           v prvním pořadí.