V dnešní době není vůbec výjimkou, když se na silnici nedokážete vyhnout divokému praseti, jelenovi či jinému zvířeti. Následky jsou často velmi nelichotivé. Smutek a starosti může ale zmírnit pojištění. Jak je to u jednotlivých pojišťoven. Několik jsme jich vybrali a zjistili stav.

Allianz pojišťovna, a.s.

Lze sjednat pro všechna vozidla v havarijním pojištění nebo jako MINIRISK (balíček) i jako připojištění k POV. Divoká zvěř, domácí a hospodářská zvířata (srnec, divoké prase, kočka, pes, kráva, kůň atp.)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Lze připojistit k POV pouze jako balíček MINIHAV, jehož je součástí. Střet se zvěří je nabízen s limitem plnění 50.000,- Kč. Pro územní platnost pouze na území ČR + 30 km vzdušnou čarou od českých hranic. Havarijní pojištění toto riziko obsahuje.

Česká pojišťovna, a.s.

Obsaženo v POV Exclusive Plus a Premium, u ostatních limitů možno připojistit. Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky. Pojišťovna neposkytne pojistné plnění v případech, kdy škodní událost nebyla ani šetřena policií, ani neprodleně oznámena asistenční službě Pojišťovny, přičemž řidič až do příjezdu policie nebo asistenční služby bez vážných důvodů na místě dopravní nehody nesetrval, ani se na toto místo po poskytnutí nebo přivolání pomoci neprodleně nevrátil. Zvěří se rozumí každé zvíře, ať již domácí nebo žijící ve volné přírodě, tzn. srnka, divočák, ale i kráva, pes, kočka a další. Limit 100 000 Kč. Havarijní pojištění zahrnuje toto pojištění.

Generali pojišťovna, a.s.

Obsaženo ve všech variantách POV, kromě varianty ZÁKLAD. Limit pojistného plnění se sjednává ve výši 100 000 Kč, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pojišťovna neposkytuje pojistné plnění rozpočtem. Územní platnost ČR. Havarijní pojištění obsahuje bez výjimky.

KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., VIG

Sjednává se jako připojištění k havarijnímu i POV. Střet se zvířetem se rozumí výlučně fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem. Pokud se jedná o pojištění k povinnému ručení, je určené pro osobní a užitková vozidla do 3,5t, motocykly, tříkolky, čtyřkolky nad 400 kg. Nevztahuje se na poškození nadstandardní výbavy. Platí jen na území ČR.

UNIQA pojišťovna, a.s.

      Nelze připojistit k POV. Obsaženo v KASKO Basic, Komplet, Komfort