Neustále se mě někdo ptá, proč se mu kažroročně navyšuje cena povinného ručení. Těžko zodpovědně odpovědět. Ale lze se s úspěchem domnívat. A já jsem se pokusil si to sám sobě objasnit.

První na co člověk narazí, jsou již mnoho let „rozvírající se nůžky“ mezi nízkými cenami POV a výdaji na výplatu škod. Rok co rok se tahle „okřídlenost“ diskutuje na všech akcích i ve všech médiích. Pojišťovny zdražují povinné ručení a celá léta se to děje kvůli těm „nůžkám“. Nikdy žádná z pojišťoven nechtěla přiznat, že ke zdražování je vedou i jiné důvody. Většinou se jednalo o jejich vnitřní problémy, například ne zrovna šťastně nastavenou obchodní politiku a zní vyplývající nevhodnou skladbu pojištěných vozidel nebo mnohdy i jiné naprosto „přízemnější“ provozní problémy. Hospodaření, obchodní politika, dlouhodobá strategie a případně další individuální opatření jsou výsostnou půdou každé konkrétní pojišťovny. Proto se do oblasti těchto teoreticky jistě možných příčin zvyšování cen povinného ručení v nabídkách konkrétních pojišťoven není záhodnou „navážet“. Kdo chce, může si ostatně vybrat tu nejlevnější sám nebo prostřednictvím některého z mnoha srovnávačů. Praxe už ale pěknou řádku řidičů naučila, že to nejlevnější, nebývá to nejlepší. A horší je, že tady nejlevnější nebývá většinou ani dostatečné.

A jak to tedy opravdu je s těmi rozevřenými nůžkami? Existují i prokazatelné příčiny vynuceného nárůstu cen povinného ručení. A proto jsem obrátil svůj zrak do statistik České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven. Podloženou oporu zvyšování jsem tam našel. Odpověď na míru zvyšování cen, tedy jak hodně a kdy by ceny měly růst či kam až by měly růst nebo třeba jakým tempem by měly růst je stále věcí názoru.

Co nám říkají suchá čísla statistiky?

•       Vývoj počtu škod (od 2014 rostoucí trend)

2014

 2015

2016

2017

2018 *

počet škod POV celkem

246 703

258 397

264 261

273 890

282 000

z toho počet škod se zdravotními

 nároky dle zranění

11 952

12 281

12 256

12 228

12 000

 

Počet škod roste každým rokem. Už z takto obecných čísel lze usuzovat, že roste i objem vypláceného pojistného plnění. Jedním z označitelných vlivů je nový občanský zákoník, uvedený do života v roce 2014. NOZ přinesl výrazně navýšené odškodnění za nemajetkovou újmu.

 

 

Z uvedených grafů je zcela zřetelný nárůst vypláceného průměrného bolestného na více jak 225 %. Pozoruhodný je nárůst nároků na ztížení společenského uplatnění na více jak 206 %, což je důkazem „nového“ přístupu českých řidičů k vymáhání finančních náhrad.

Obávám se, že popisovaný vývoj vybraných ukazatelů je předplacenou jízdenkou za vyšším cenami povinného ručení v příštích letech.

Já jsem se s takovým konstatováním nemínil jen tak srovnat. A tak jsem pátral po možném vývoji cen povinného ručení  dál. Ponořil jsem se opakovaně do statistiky. Smutné zjištění doprovázené malinkatým světýlkem změny tendů a příslibem úpravy individuálních přístupů a postupů pojišťoven. Ale to už si nechám do příštího článku.

Jasná zpráva (naštěstí zatím ještě stále) z dílčího pátrání : CENY POVINNÉHO RUČENÍ POROSTOU A JEJICH OBRAT SMĚRU  JE ZATÍM SCHOVANÝ ZA HORIZONTEM.

Pokračování příště