Pojištění proti riziku požáru je většinou součástí pojištění  živlů , které je zahrnuto do havarijního pojištění.  Někdy se může stát , že požár a výbuch je samostatným rizikem a není součástí živlů. Obyčejně je krytí těchto rizik do havarijního pojištění zahrnuto automaticky. Výjimkou pak  mohou být tzv. základní resp. omezené varianty havarijního pojištění, které pojišťovny „nasazují“ hlavně kvůli snížení ceny pojistného. Takové varianty obsahují různé výluky a je velice žádoucí se s nabídkou té které konkrétní varianty seznámit.

Některé pojišťovny nabízejí také pojištění živlů jako připojištění k povinnému ručení. Jedná se  opřipojištění s omezeným limitem plnění, který běžně nepřekračuje 100 000 Kč. Mezi živly jsou běžně zařazovány události jako krupobití, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, pád kamení a sesuv půdy nebo zeminy, zřícení skal, sesuv nebo zřícení laviny. Může a nemusí tam být i požár a výbuch. Pokud však takové připojištění v nabídce je, pak v převážné většina obsahuje i požár.

A u které pojišťovny je možné připojištění živlů k povinnému ručení sjednat ?

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG – u vybrané varianty

Uniqa pojišťovna, a.s. – pouze u vybrané varianty a pojištění "živly" se vztahuje pouze na případ pojistné události v důsledku totální škody pojištěného vozidla

Allianz pojišťovna, a.s. – jako připojištění samostatně nebo v balíčku MINIRISK s dalšími vybranými připojištěními

Česká podnikatelská pojišťovna , a.s., VIG - lze připojistit k POV pouze jako balíček MINIHAV nebo v balíčku tzv. přírodních rizik , jejichž je součástí

Generali pojišťovna, a.s.  - možno sjednat jako připojištění k POV samostatně

Česká pojišťovna, a.s.  – automaticky obsaženo v POV Premium , u ostatních variant možno připojistit

Nepochybně lze takové připojištění objevit i u dalších pojišťovnen. Před podepsáním smlouvy je ale určitě nezbytné se důkladně seznámit s tím, co obsahuje sjednatelem nabízená varianta  !