Víte , že lze k havarijnímu pojištění připojistit registrační značku na přání, která je vydávána za poplatek 10 000 Kč (2x 5 000 Kč) ?

 Podmínkou je existence havarijního pojištění All Risk v pojistné smlouvě. Toto připojištění bude možné přidat i do stávající pojistné smlouvy formou zvláštního ujednání:

„Ujednává se, že havarijní pojištění v rozsahu dle bodu 4.x. této pojistné smlouvy se vztahuje i na tabulky registračních značek na přání podle § 7b a násl. zákona č. 56/2001 Sb., umístěných v době vzniku pojistné události na vozidle uvedeném v této pojistné smlouvě. V případě ztráty, zničení či odcizení pojištěných tabulek registračních značek na přání, uhradí pojišťovna náklady spojené s jejich pořízením. V případě ztráty, zničení či odcizení pouze samotných pojištěných tabulek registračních značek na přání se neuplatní spoluúčast uvedená v bodu 4.X. této pojistné smlouvy a zároveň se nejedná o rozhodnou událost.

 Cena 999 Kč ročního pojištění je vcelku lidová a přitom jsou pojištěna rizika ztráta, zničení a odcizení. A ještě navíc k tomu bude při likvidaci pojistné události, která nastala pouze na samotných tabulkách RZ na přání,  spoluúčast 0 Kč a pojistná událost nebude rozhodná, tedy nebude mít vliv na bonus u havarijního pojištění.

 A kde takovou věc nabízejí ? V tomto pojetí ho nabízí Česká pojišťovna.