Pojištění se vztahuje na odpovědnost po­jištěného za škodu způsobenou při plnění úkolů dle pracovní smlouvy nebo vztahu konaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo v přímé souvislosti s ním, za kterou odpovídá zaměstnavateli podle ustanovení § 250 zákoníku práce v platném znění. Pojištění se dále může vztahovat na odpovědnost příslušníka Policie České republiky, Celní správy České republiky a Vězeňské služby České repub­liky za škodu, kte­rou způsobil bezpečnostnímu sboru zaviněným porušením povinností při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním.

Toto pojištění se zejména v poslední ekonomicky složité době stále častěji stává předmětem minimálně různých spekulací. Dříve se využívalo zejména pro „řešení“ spoluúčasti při havárii služebního automobilu.  Dnes jeho obliba mezi podnikateli roste a raketově narůstá seznam situací,kdy se zaměstnavatelé tímto směrem vydávají. V pojišťovnách tak zaznamenali strmý nárůst hlášení a s tím spojenou výplatu peněz. Proto některé z nich pojištění nenabízejí samostatně ale jen jako doplněk pojištění jiného. Většina pak zvýšila spoluúčast na minimálně 30 %. Výjimkou je nepochybně Generali pojišťovna, a.s., kde si můžete zvolit i spoluúčast nižší. Pojištění je i bez spekulací a záměrných pokusů o podvod hodně zajímavou záležitostí pro každého zaměstnavatele. 

V zaměstnání se člověk může setkat s lecjakými situacemi a udělat chybičku není nemožné. Vždyť například řídíte motorové vozidlo zaměstnavatele, obsluhujete pracovní stroje jako ( vysokozdvižný nebo nízkozdvižný vozík, jeřáb apod. ), přebíráte pracovní nástroje a pomůcky proti písemnému potvr­zení, ale i služební mobilní telefony, notebooky atd., jste vysíláni na pracovní cesty do zahraničí, můžete zapříčinit udělení pokuty či penále svému zaměstnavateli ze strany orgánu státní správy či samosprávy.

Prozíravý zaměstnavatel šetří svoje peníze tak, že sjedná a platí pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli svých zaměstnanců sám. Nemáme snad pravdu ?