Můžete mít pocit, že pojištění nemovitosti ( bytu, domu ) a domácnosti je to samé. Není tomu tak. Snadno se pak může stát , že při likvidaci pojišťovna uhradí jen tu část vzniklé škody, kterou pojistná smlouva obsahuje .

Jen pro oživení :Pojištění nemovitostí se vztahuje pouze na nemovitosti a ostatní stavby na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelných pohrom a dalších rizik.

Pojištění domácnosti ochraňuje movité věci, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (sklepní kóje, garáže).Zjednodušeně řečeno to znamená, že pokud byste obrátili byt ( dům ) vzhůru nohama, pak to co by vypadlo je domácnost a to co by zůstalo nahoře je byt ( dům ).

Velkou pozornost věnujte prosím rizikům , na která si svůj majetek hodláte pojistit. Nenechte se ukolébat utvrzováním , že stačí základní živel ( tzv. FLEXA ). Název FLEXA je složenina z počátečních písmen anglických názvů základních rizik – požár, úder blesku,výbuch , náraz nebo zřícení letadla . Pro statní rizika je nezbytné sjednat připojištění. U domů určitě nezapomeňte  připojistit vichřici, krupobití a tíhu sněhu nebo námrazy. S ohledem na umístění domu je pak na zvážení připojištění povodně a záplavy nebo pádu stromů .

Stejně tak se braňte snahám zahrnout vám do smlouvy „zbytečná „ rizika , za něž bychom označili například tíhu sněhu nebo povodeň či záplavu u bytů , zejména pak ve vyšším nadzemním patře. Lépe ušetřené peníze nechat třeba u kosmetičky. Existuje však jedno riziko, které bychom doporučili pojistit vždy , a to kapalinu unikající z vodovodních zařízení. Dávejte ale pozor na názvosloví, protože pojišťovny nemají doslovně stejné názvy pro jednotlivá rizika. 

Zapomenout pojistit riziko znamená problémy při případné likvidaci a vyvolanou ztrátu peněz. Pojistit nehrozící riziko přináší plánovanou ztrátu peněz.  Jsou to vaše peníze .