Když se stane nehoda , mozek pracuje jinak a ty správné postupy se často někam vytrácí. Je potřeba si vdo hlavy uložit to nejlepší a vlastně jediné správné řešení  - volat  asistenční službu „,mojí“  pojišťovny. S velikou pravděpodobností než najdete telefon a číslo, už stojíte tváří v tvář jakési asistenční službě, která se zcela náhodně na místě nehody objeví. Ať už ale přijmete nabídku „zachránce z ulice“ nebo nehodu řešíte správně přes asistenční službu některé z pojišťoven, může přijít situace, kdy se hodí náhradní vozidlo.  Zaplatí ho pojišťovna ?

Náklady za náhradní vozidlo nechtějí pojišťovny akceptovat a setkáváme se  například s neuznáním délky zapůjčení náhradního vozidla, které bylo zapůjčeno po dobu opravy poškozeného vozidla nebo neuznáním sazby půjčovného resp. jejím krácením .Slovy pojišťovny :  „ Z hlediska příčinné souvislosti je nutné zkoumat, zda a v jakém rozsahu bylo vypůjčení vozidla za úplatu s ohledem na okolnosti daného případu skutečně nutným důsledkem škodné události. Jejím skutečným následkem přitom mohou být náklady jen v tom rozsahu, v jakém byly vynaloženy správně a účelně na vypůjčení náhradního vozidla, odpovídajícího poškozenému vozidlu.“

Pokud si tedy půjčíte náhradní vozidlo, je nutné dodržet a umět prokázat a doložit oprávněnost nákladů na vypůjčení .

Často se také můžete setkat s pokusem o odečtení pevných nákladů, tedy částky, kterou by poškozený stejně vynaložil na provoz svého poškozeného vozidla. V takovém případě je možné se bránit obvyklou cenou půjčovného náhradního vozidla nebo skutečností,  že je možné v rámci náhrady půjčovného náhradního vozidla používat sazby, stanovené pro účely cestovních náhrad dle Zákoníku práce .Pokud pojišťovna odmítá přijmout předkládané doklady a informace , pak nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud.