Každý o nich mluví, každý se s nimi ohání. Téma pro politiky už mnoho minulých a určitě ještě mnoho budoucích let – pomoc malým a středním podnikatelům včetně živnostníků! Pomoc by si zasloužili . A tím ale nemyslím EET.

Vždyť podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2013 byl 99,83 %. Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků v roce 2013 činil 54,8 % a podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2013 činil 60 %.

Pojištění je nepochybně jednou z oblastí, kde ani vláda nezastírá, že se o sebe musejí postarat sami.  Základem každého pojištění pro živnostníky a malé podnikatele je nepochybně pojištění nemovitosti včetně vedlejších staveb ( pokud vlastní nemovitost ) zahrnující živelní nebezpečí, krádež vloupáním a vandalismus. Připojistit lze stroje, elektroniku, skla, vlastní peníze i další rizika. Nepochybně zajímavým pojištěním může být přerušení provozu  z důvodu živelní škody, odcizení nebo úředního zásahu ale také například pojištění behěm silniční přepravy. Dnes už se snad žádný podnikatel neobejde bez auta a vybrat si povinné ručení nebo havarijní pojištění není vůbec problém. Velice důležitým ( bohužel často nedoceňovaným ) pojištěním je pojištění odpovědnosti za újmu. Při sjednávání odpovědnsoti je bezpodmínečně nutné zvolit správnou variantu a kombinaci , která vyplyne ze zaměření a  činnosti firmy či živnostníka. Nejdůležitějším „stavebním kamenem“ musí být odpovědnost za újmu z provozní činností a činnosti související s provozováním pojištěné podnikatelské činnosti ( nezbytná pro všechny, snad nepostradatelná  pro podnikatele bez vlastních prostor, tedy v nájmu ). Pojištění odpovědnosti za újmu je pak možné rozšířit například o újmu

·         vadou výrobku a a vadou práce po předání ( například restaurace )

·         na věcech převzatých ( služby, servisy, opravny, komisní prodej )

·         na věcech užívaných ( předměty na leasing )

·         na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků (posilovny, bazény, koupaliště, fitcentra , lékařské ordinace )

V individuálních případech lze sjednat i další připojištění odpovědnosti za újmu, jako je  výkonem vlastnických práv k nemovitosti, v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků, náklady občanského soudního řízení o náhradě škody ale i dokonce utrpěnými duševními útrapami (peněžitá náhrada nemajetkové újmy).

Stačí si jen správně vybrat nebo dobře nechat poradit.