Povinné ručení (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA ) je pojištěním povinným ze zákona. A to je i hlavní důvod , proč ho většina řidičů považuje za nutné zlo. A taky se k němu tak chová. Co nejnižší  limit, co nejnižší cena , žádné připojištění navíc . Chyba , velká chyba.

Co všechno může být požadováno jako plnění z povinného ručení ?

·         Škody na majetku způsobené při provozu motorového vozidla (škody na vozidle jiného řidiče a na ostatním majetku třetích

           osob - například poškozené sloupy veřejného elektrického osvětlení, poškozené dopravní značení a další).

·         Odškodnění za bolest

·         Odškodnění za ztížení společenského uplatnění - trvalé následky úrazu, které postiženou osobu omezují a které mají

          prokazatelně nepříznivý vliv na její uplatnění v životě a ve společnosti.

·         Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti

·         Náhrada po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (tzv. renta)

·         Náhrada za ztrátu na důchodu

·         Náhrada nákladů na výživu pozůstalých (v případě dopravní nehody se smrtelným úrazem)

·         Úhrada nákladů léčení vyplacená zdravotními pojišťovnami zdravotnickým zařízením

·         Náklady nezbytného - účelně vynaloženého, právního zastoupení poškozeného při uplatňování nároku na náhradu škody

Povinné ručení není tedy jenom zákonná povinnost , ale hlavně ochrana řidiče. Ten kdo již za svůj život zažil dopravní nehodu se zraněním osoby, trvalými následky ( nebo i smrtí ) , případně poškozením majetku třetí osoby či státu, ten by mohl dlouze a barvitě vyprávět. Ten , kdo takovou zkušenost ještě nemá, ten by se divil. Škody v takovém případě můžou růst do předem těžko představitelných hodnot.

A bude hůř. Díky novému občanskému zákoníku, který platí od roku 2014. Nejvyšší soud vypracoval novou metodiku pro odškodnění újmy na zdraví. Má usnadnit a sjednotit rozhodování soudců při stanovení výše odškodného za bolest a ztížené společenské uplatnění. Soud je určuje v případě trvalé zdravotní újmy v situacích, kdy někdo jinému způsobí úraz a ten má doživotní následky. Metodiku vytvořili soudci, advokáti a lékaři v reakci především na nový občanský zákoník. Základní částku pro odškodnění při totální ztrátě lidského zdraví a schopností stanovila metodika na 10 051 200 korun. Tato suma se může navýšit až na 20 milionů korun. Například pro mladé lidi, jimž poškození naruší další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky. V případě bolestného se zvyšuje hodnota bodu ze 120 na 251,28 korun. A nová pravidla jsou nastavená i u odškodnění společenského uplatnění. To se posoudí podle toho, jak se projevuje ve schopnostech člověka, ne už tedy jako dosud podle bodů přiřazených jednotlivým částem těla.

Výše způsobené škody se může pohybovat jen u  zranění osob v desítkách milonů. Pokud ale dojde k nehodě v zahraničí , tuto sumu je možné několikrát vynásobit.

Co znamená číslo v limitu uvedené například 35/35 mil.Kč ? Roční limit ? Limit pro jednu zraněnou či usmrcenou osobu osobu ? Ne vždy je všem jasné. Taky tedy : v závislosti na variantě pojištění sjednané pojistnou smlouvou je dohodnut limit pojistného plnění jako nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné škodné události . Limit 35/35 mil.Kč představuje 35 milionů Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného a 35 milionů Kč pro újmu na věci a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených.

Nejnižší limit stanovený zákonem je 35/35 mil.Kč. A jaké další limity pojišťovny nabízejí ?

Allianz pojišťovna, a.s.

35/35 mil. Kč, 70/70 mil. Kč, 150/150 mil. Kč, 200/200 mil. Kč

AXA pojišťovna, a.s.

35/35 mil.Kč, 70/70 mil.Kč, 140/140 mil.Kč

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

35 /35 mil.Kč , 50 / 50 mil. Kč , 111  /  111 mil. Kč

Česká pojišťovna , a.s.

35/35 mil.Kč, 50/50 mil.Kč, 100/100 mil.Kč , 120/120 mil.Kč, 150/150 mil.Kč

ČSOB pojišťovna, a.s.

35/44 mil.Kč ,  60/60 mil.Kč, 100/100 mil.Kč

Direct pojišťovna, a.s.

50/50mil.Kč, 100/ 100 mil.Kč, 250 /250 mil.Kč

Generali pojišťovna, a.s.

35/35 mil.Kč, 50/50 mil.Kč, 70/70 mil.Kč , 100/100 mil.Kč, 150/150 mil.Kč, 200/200 mil.Kč

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

35/35 mil.Kč, 70/70 mil.Kč, 100/100 mil.Kč, 150/150 mil.Kč

SLAVIA pojišťovna, a.s.

35 / 35 mil. Kč, 100 / 100 mil. Kč,

Uniqa pojišťovna , a.s.

35/35 mil.Kč, 50/60, 100/100 mil.Kč, 150/ 150 mil.Kč

Wüstenrot pojišťovna, a.s.

35  / 35 mil. Kč, 70 mil. Kč / 70 mil. Kč, 100 / 100 mil.Kč