Často se setkáváme s otázkou na možnosti pojištění jízdních kol. Lze pojistit motokola, elektrokola a jízdní kola v majetkovém pojištění, například pojištění domácnosti ? Jaký je rozdíl mezi elektrokolem a motokolem ? Které „kolo“ si tedy můžu pojistit jako součást  občanského majetkového pojištění ?

To vůbec nejsou jednoduché otázky. Nahlédli jsme proto „ kuchyně „ jedné konkrétní pojišťovny a řekneme vám , jak se na věc dívají v České pojišťovně .

Za jízdní kola se považují:

-           kola s pedály a elektrickým přídavným motorem, osazeným z výroby, s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW (výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když kolo dosáhne rychlosti 25 km/hod nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat);

-          kola s pedály, která jsou dodatečně vybavena pomocným přídavným motorkem, ať již odnímatelným či napevno zabudovaným. Jízdní kolo může být dodatečně vybaveno motorkem, jestliže bude nadále zachován původní charakter jízdního kola, výkon motorku nepřesáhne 1 kW, v případě spalovacího motoru nebude objem větší, než 50 cm3, max. konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/hod a montáž pohonného systému (motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo) si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.  Nosnou částí jízdního kola se rozumí Rám = hlavní komponent kola, ostatní součásti jsou k němu připevněny. Nepřípustná je jakákoliv úprava tvaru a průřezu rámu, dále mechanické oslabení profilů, např. provrtáním, řezáním apod.

-          tříkolky, vícekolky, vícesedadlová jízdní kola (tandemy) a jim podobná vozidla, poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích Jízdní kola / elektrokola splňující (viz výše definici) jsou předmětem pojištění domácnosti či rekreační domácnosti, resp. atypického pojištění. Pozor na správně stanovený limit a v případě rizika odcizení na dostatečné zabezpečení. 

Za motokola se považují:

- všechny ostatní případy, kdy nejsou výše uvedené parametry splněny a nejedná se tedy o jízdní kolo. Ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., jsou v příloze č. 18. definována motokola jako druh Motokolo (kategorie MOPED), neboli jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 25 km/h. Motokola nejsou předmětem pojištění domácnosti či atypického pojištění, neboť jsou vyloučeny. 

Transportéry Segway s ohledem na současnou legislativu nejsou výslovně zařazeny do kategorie „motorové vozidlo“ a podle platných předpisů jsou považovány za chodce, proto se na ně nevztahuje výluka na motokola. Z  domácnosti či atypického pojištění jsou kryty.