Nové vozidlo začíná  ztrácet svou tržní hodnotu v okamžiku, kdy je zakoupeno. Hodnota klesá nejrychleji v třech letech od koupě a může poklesnout až na polovinu původní pořizovací ceny. V současném světě pojištění je tedy téměř jisté, že výplata pojistného plnění,  kterou poškozený obdrží z  pojištění v případě totální škody nebo odcizení  vozidla, nebude stačit na pokrytí celé škody , resp. na zakoupení nového vozu stejné značky nebo typu, aniž by bylo nutné  doplácet  z vlastní kapsy. Jinak řečeno , pojištění GAP kryje rozdíl mezi pořizovací cenou (vstupní cenou do pojištění) vozidla a aktuální časovou cenou (obvyklou cenou), kterou mělo vozidla těsně před vznikem pojistné událostí (odcizení nebo totální škoda).

GAP = Guaranteed Asset Protection v překladu znamená Garantovaná Ochrana Majetku. Pojištění GAP je zpravidla nabízeno ve spojení s nákupem nebo financováním automobilu a klientovi je pro případ totální škody nebo odcizení garantováno pojistné krytí do výše původní pořizovací ceny vozu, případně je klient chráněn proti dluhu vůči leasingové společnosti nebo bance.

Pořizovací cena (vstupní cena do pojištění) -  částka, na kterou je vozidlo pojištěno a odpovídá konečné kupní ceně vozidla včetně výbavy zjištěné z faktury vystavené prodejcem. Zároveň se jedna o maximální obnos, který může byt vyplacen z pojistného plnění v rámci pojištění vozidla.

Časová cena (obvyklá cena) - aktuální tržní hodnota vozidla odpovídající jeho staří a opotřebeni (cena, za jakou by bylo možné prodat či pořídit zcela totožné vozidlo).

Totální škoda - škoda takového rozsahu, že náklady na opravu předmětu by převýšily jeho hodnotu. Oprava se tedy již neprovádí.

Jistě zajímavá záležitost pro nová auta a zejména pak pořízená na leasing nebo úvěr. A za jakých podmínek GAP v praxi nabízí pojišťovny ?  Podívejme se na některé vybrané pojišťovny .

Allianz pojišťovna, a.s.

Pojistná částka při sjednání HAV ALLRISK s omezeným snižováním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla ve variantě GAP - pořizovací cena odpovídá:

- po dobu prvních třech let trvání pojištění

a) pořizovací ceně vozidla zjištěné z faktury vystavené vlastníkovi vozidla prodejcem nových vozidel v ČR ( pokud obvyklá cena vozidla neklesne pod 50 % pořizovací ceny vozidla)

b) obvyklé ceně vozidla navýšené o 50 % pořizovací ceny vozidla - pokud obvyklá cena vozidla klesne pod 50 % pořizovací ceny vozidla;

- po uplynutí tří let trvání pojištění  obvyklé ceně vozidla.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Předmětem pojištění je osobní nebo nákladní vozidlo s celkovou hmotností do 3 500 kg splňující tyto podmínky:

vozidlo je nové nebo ojeté a ke dni počátku pojištění neuplynul více než 1 rok od data jeho první registrace,  vozidlo bylo zakoupeno pojištěným u autorizovaného prodejce vozidel příslušné tovární značky v ČR,  pořizovací cena vozidla nepřevyšuje 1.500.000,-Kč.

Pojistným nebezpečím je vznik pojistné události z havarijního pojištění pojištěného vozidla, kterou pojistitel likviduje jako úplnou škodu nebo jako odcizení celého vozidla. Pojištění GAP lze sjednat pouze za podmínky  sjednání pojištění HAV v plném rozsahu rizik - Havárie, živel, odcizení, vandalismus. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Limitem pojistného plnění a tedy horní hranicí pojistného plnění je 600.000,-Kč. Pojištění lze sjednat, pokud neuplynul jeden měsíc od data pořízení vozidla (koupě vozidla).

Česká pojišťovna , a.s.

Není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak, sjednává se pojištění „GAP“ na dobu určitou v délce 36 kalendářních měsíců a pojištění „GAP Fleet“ na dobu shodnou s dobou trvání primárního pojištění, maximálně však na dobu 60 kalendářních měsíců. Pojištění zaniká dle příslušné obecné právní úpravy a též zánikem primárního pojištění. Pojistné plnění u pojištění „GAP“ odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou a obvyklou cenou stanovenou Pojišťovnou jako základ pro výpočet pojistného plnění z primárního pojištění. Limit pojistného plnění je nejvyšší hranicí plnění a činí nejvýše 50 % pořizovací ceny vozidla, maximálně však 600 000 Kč, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné plnění pro variantu pojištění „GAP Fleet“ typ A odpovídá rozdílu mezi pořizovací cenou a obvyklou cenou stanovenou Pojišťovnou jako základ pro výpočet pojistného plnění z primárního pojištění. Limit pojistného plnění je nejvyšší hranicí plnění a činí:

a) nejvýše 50 % pořizovací ceny vozidla v době trvání pojištění do 36 kalendářních měsíců,

b) nejvýše 70 % pořizovací ceny vozidla v době trvání pojištění od 37 do 60 kalendářních měsíců.

Pojistné plnění pro variantu pojištění „GAP Fleet“ typ B odpovídá rozdílu mezi účetní cenou a obvyklou cenou stanovenou Pojišťovnou jako základ pro výpočet pojistného plnění z primárního pojištění. Limit pojistného plnění je nejvyšší hranicí plnění a činí nejvýše 50 % účetní ceny vozidla.

Generali pojišťovna, a.s.

Lze sjednat pouze pro nové osobní vozidlo nebo nové nákladní vozidlo do 3,5 t celkové hmotnosti, ve standardní a doplňkové výbavě uvedené v pojistné smlouvě k datu sjednání pojištění, a to jen k pojištění Kasko v rozsahu allrisk. Pojištění se sjednává na dobu určitou v délce 36 měsíců. Pojištění zaniká také výplatou pojistného plnění z pojištění GAP. Limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě je nejvyšší hranicí pojistného plnění a činí nejvýše 50 % pořizovací ceny vozidla, maximálně však 700 000 Kč. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti pojištěného.

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Pojištění je určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5t, pro vozidla stará maximálně 3 roky,

na dobu určitou v délce 3 let, možnost pojistit i spoluúčast, limit pojistného plnění 55 % z PČ, max. plnění 600 000 Kč. Nelze sjednat pro sportovní vozidlo a různá speciální vozidla.

Uniqa pojišťovna , a.s.

Malý GAP - výhodné přímo pro auta pronajatá na leasing - pojistné plnění při totálních škodách až do výše nesplacené hodnoty. Je zahrnuto do Kasko Komfort

GAP -  pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a obecnou cenou vozidla

( GAP 12 měs při zakoupení nového vozu stejné značky po totální škodě.

GAP počet měsíců (u KASKO MAX volitelně 12, 24 a 36 měsíců (momentálně neposkytováno )