Jedná se o poškození pojištěného vozidla výhradně při dopravní nehodě zaviněné výhradně jiným účastníkem nehody. Škoda je  vyřizována přímo v pojišťovně poškozeného bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody.

Tato služba se dnes už stává běžnou součástí nabídek pojišťoven. A jak je to u námi vybraných pojišťoven ?

 Allianz pojišťovna, a.s.

PŘÍMÁ LIKVIDACE

Podmínky pro uplatnění přímé likvidace

• nehoda vzniklá na území České republiky

• viník je známý (může jít i o spoluvinu řidičů vozidel na nehodě i o střet více než dvou vozidel)

• v případě újmy na zdraví může být viník i neznámý

• jednoznačné prokázání, že újma byla způsobena provozem jiného vozidla

Při současném sjednání s HAV ALLRISK je uplatňována sleva z pojistného na PŘÍMOU LIKVIDACI. Není-li pojistnou smlouvou dohodnuto jinak, vztahuje se pojištění pouze na pojistné události, které během trvání pojištění nastanou na území České republiky, vždy bez spoluúčasti

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Pojištění Servis Pro

Pojištění se vztahuje na poškození pojištěného vozidla v důsledku střetu s jiným vozidlem, jehož řidič či provozovatel má povinnost nahradit celou tuto škodu. Současně musí být splněny následující podmínky:

a) střet byl způsoben jiným vozidlem, s jehož provozem je spojena povinnost pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

b) osoba, která má povinnost újmu nahradita současně i vozidlo, kterým byla újma způsobena, byly zjištěny a identifikovány,

c) dopravní nehoda byla neprodleně oznámena policii; v případech, kdy tuto povinnost zákon nestanovuje, byl účastníky dopravní nehody sepsán společný záznam o dopravní nehodě,

d) u osob přepravovaných v pojištěném vozidle nedošlo k újmě na zdraví ani k usmrcení.

Pojištěni se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních států do vzdálenosti 30 km od českých hranic vzdušnou čarou. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Česká pojišťovna , a.s.

Pojištění POHODA Bez povinností

Dojde-li na území České republiky provozem jiného vozidla k poškození vozidla, je Pojišťovna, budou-li současně splněny další podmínky stanovené pojistnou smlouvou, povinna poskytnout pojistné plnění odpovídající náhradě skutečné škody na vozidle, stanovené podle míry účasti na způsobení vzniklé škody

Povinné ručení Bez povinností obsahuje:

-   vyřízení škody s cizí pojišťovnou

-   odtah po nehodě až 500 km

-   zapůjčení náhradního vozidla

Generali pojišťovna, a.s.

Automatická Součást KASKO ( havarijního ) pojištění

Pojištění Kasko je pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla. Pokud se stane nehoda, nezáleží na tom, jestli ji zavinil řidič, vlastník či provozovatel vozidla nebo je v roli poškozeného.

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Pojištění NA100PRO

Vyřízení vzniklé škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody. Pojištění je určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t se sjednaným povinným ručením u Kooperativy. Hradí se náklady na půjčení náhradního vozidla po dobu opravy, klient navíc získává pojištění živlů v limitu 50 000 Kč. Oprava vozidla musí být provedena ve smluvním servisu ! Územní rozsah pojištěn Česká republika, pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Uniqa pojišťovna , a.s.

 Součástí Komfort asistence je i produkt přímé likvidace škod „PROFÍK“.

- komplexní vyřízení škodné události, způsobenou prokazatelně nezaviněnou dopravní nehodou, přímo u UNIQA, bez ohledu na pojišťovnu viníka nehody

- klient UNIQA se obrací přímo na likvidační službu UNIQA

- UNIQA poškození zdokumentuje, škodu zlikviduje, vyplatí pojistné plnění a sama si pak s pojišťovnou viníka náklady na pojistné plnění vyrovná

Sjednává se pouze jako součást asistence Komfort, SafeLine. Není sjednáno jako součást "Základní asistence".