Získat hypotéku lze i díky budoucím příjmům z pronájmu koupeného bytu. Banky v minulosti , zaznamenaly nárůst zájmu o hypotéky se započtením budoucího příjmu z pronájmu a nabízí speciální úvěry.

Je to dáno větší poptávkou po investičních bytech. Podmínky pro hypotéku na investiční byt jsou v případě, že žadatel nemá dostatečné příjmy, přísnější. Oproti standardní hypotéce je úrok vyšší. Půjčit klientovi na investiční byt je pro banky větší riziko. Majitel nemovitosti musí zpětně dokládat, že podepsal smlouvu s nájemníkem. Investorů, kteří si chtějí vzít hypotéku na byt a následně ho pronajímat, přibývá. Za předpokladu, že kupec vybere kvalitní stavbu v dobré lokalitě a současně si obstará spolehlivého nájemníka, může mu i stará garsonka zajistit výnos okolo pěti procent. Banky nabízí speciální hypotéky, v rámci nichž si mohou žadatelé do svých příjmů částečně započítat i budoucí zisk z pronájmu. Klient musí zpravidla do šesti měsíců po vyčerpání půjčky doložit, že skutečně podepsal smlouvu s nájemcem.

Se započtením budoucích příjmů roste ale úrok u úvěru, který je "stojí či padá " s budoucími příjmy z pronájmu . Žadatelé se zpravidla nedostanou na „běžně dosažitelný úrok“ , jak je to možné u „klasických“ hypoték.

Metodika jedné z bank hovoří v tomto případě jasně.

BUDOUCÍ PŘÍJMY Z PRONÁJMU - akceptováno 60% z nájemného stanoveného interním odhadcem - příjem z pronájmu musí být zasílán na účet určený pro splácení hypotéky. Nutnými , bankou požadovanými doklady jsou : LV pronajímané nemovitosti, návrh nájemní smlouvy (uzavřená smlouva do 6 měs. po vyčerpání), fotodokumentace.

 

 6.12.2016