Při sjednávání pojištění odpovědnosti a výše pojistného se přiznává bonus na základě informací dostupných z databáze škod vedené Českou kanceláří pojistitelů.

Pojišťovny umožňují převody bonusů přiznaných na poviném ručení i na havarijní pojištění. Stejně tak je možné využít bonusy třetích osob, tzn. například manželky . Některé pojišťovny nabízejí také povinné ručení s ujednáním , že první škoda nebude mít žádný vliv na výši aktuálně platného bonusu.

Jaké jsou možnosti kombinace bonusů u pojišťoven ? Pro ilustraci jsme vzali šest pojišťoven a dále předkládáme krátký přehled.

1.      Převod bonusů z POV na HAV

Allianz pojišťovna, a.s.

Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Přenesený bonus z POV lze uplatnit v maximální výši 50%. Nelze uplatnit pro cizí státní příslušníky, v krátkodobém a sezónním pojištění, při čtvrtletní platbě

Česká pojišťovna , a.s.

Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV

Generali pojišťovna, a.s.

Možnost převodu bonusu z povinného ručení na Havarijní pojištění, pojištění Allrisk, Retro (allrisk).

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV

Uniqa pojišťovna , a.s.

Ano, lze převádět v plném rozsahu bonus z POV na HAV

 2.       Převod bonusu mezi osobami

Allianz pojišťovna, a.s.

Umožňuje převedení bonusu mezi manželi a mezi RČ a IČ téže fyzické osoby

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Převod není umožněn

Česká pojišťovna , a.s.

Rozhodnou dobu je možné převádět mezi jednotlivými osobami trvale žijícími s pojistníkem ve společné domácnosti. Vždy však je možné převést rozhodnou dobu pouze v rámci stejného druhu pojištění a stejné kategorie vozidel, která jsou pro potřeby výpočtu rozhodné doby rozdělena do těchto kategorií:

a) jednostopá vozidla a motorové tříkolky a čtyřkolky,

b) osobní a nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg,

c) přívěsy a návěsy všeho druhu,

d) ostatní vozidla,

za předpokladu, že za zaniklé pojištění je sjednáno pojištění nové

Generali pojišťovna, a.s.

Převod je možný mezi manžely nebo IČ(OSVČ) a RČ

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Převod je umožněn mezi IČ(podnikatel na OSVČ) a RČ ( rodné číslo )

Uniqa pojišťovna , a.s.

Přenos PŠP je možný pouze mezi stejnými druhy vozidel (nelze kombinovat) . Přenos PŠP je možný pouze mezi stejnými osobami  - IČ a  RČ

 3.       První škoda bez vlivu na výši bonusu

Allianz pojišťovna, a.s.

Je součástí POV Exklusiv

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Tuto výhodu nenabízí

Česká pojišťovna , a.s.

Zahrnuto v  POV Exclusive Plus, Exclusive Max, Premium

Generali pojišťovna, a.s.

Tuto výhodu nenabízí

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Tuto výhodu nenabízí

Uniqa pojišťovna , a.s.

Obsaženo v POV SUPER u limitů 100/100 a  150/150 mil.Kč