Asistenční služby v „základním pojetí“ jsou u pojišťoven zdarma součástí každé uzavřené pojistné smlouvy jak u havarijního pojištění, tak u povinného ručení. Ale pozor ! Není základ jako základ. Stále existují pojišťovny, které v základní asistenci nemají ani pomoc při poruše. Pojišťovny svoje nabídky asistenčních služeb čas od času upravují. Je proto v zájmu každého řidiče si podmínky pro poskytování asistenčních služeb prostudovat a zvážit, zda jsou postačující. Dnes už je rozsah asistenčních služeb tak rozmanitý, že by klidně mohl být i tím rozhodujícím kamínkem pro volbu pojišťovny.

Všichni už jsme zvyklí na příjezd a odjezd mechanika a jeho práci nebo odtah do nejbližšího smluvního nebo autorizovaného servisu. Překvapením nebude ani vyproštění a manipulace vozidlem, úschova nepojízdného vozidla či zapůjčení náhradního vozidla. Výjimkou v nabídkách pojišťoven už není ani výjezd asistenční služby při defektu pneumatiky, vybití akumulátoru nebo nedostatku a záměně pohonných hmot. Poměrně často se setkáte s nabídkou telefonického tlumočení v zahraničí a právní pomoci.

Existují ovšem i služby , které stále ještě najdete jen u některých pojišťoven. A které to například jsou ?

*        Nařízený odtah ( orgánem veřejné moci )

*        Vyzvednutí vozidla ze servisu - doprava řidiče do servisu

*        Náhradní doprava oprávněných osob včetně zavazadel domů nebo do cíle cesty v ČR

*        Zajištění úhrady nákladů na nocleh oprávněným osobám

*        Organizace odtahu druhého účastníka dopravní nehody

*          Zamrznutí – pohonných hmot,zámků, ruční brzdy, rozvodů vzduchu

*        Repatriace vozidla do místa určeného klientem

 

Jak je z uvedeného patrné, asistenční služba není jen pojem v pojistných podmínkách a zmínka v pojistné smlouvě. Asistenční služba je nezastupitelnou součástí každé smlouvy na pojištění motorového vozidla. Dvakrát měř , jednou řež známe snad všichni. Obdobně bych to viděl i u asistenčních služeb. Snad každý si může vybrat nabídku asistenčních služeb takovou, která odpovídá jeho potřebám a způsobu ježdění a využívání vozidla.

Tak měřte třeba i víckrát, hlavně ať vždycky v klidu, bez rozčilování a zbytečných problémů dorazíte do cíle cesty i zpátky.