I u pojištění domu či bytu může člověka často „zachránit“ asistenční služba zajišťovananá pojišťovnou.  Už jsem si asi zvykli, že její součástí jsou služby na odvrácení stavu nouze,technické havárie nebo nouzové situace.  Taková asistence většinou zahrnuje provedení nezbytných prací  z oboru elektrikář, instalatér, plynař, topenář, sklenář, zámečník. Asistenční službu je možné ale využít také například v situaci, kdy si majitel zabouchne klíče uvnitř objektu nebo je ztratí a nemůže se dostat dovnitř.  Samozřejmostí v nabídce je výměna zámku. Nepochybně zajímavou nabídkou pro někoho bude možnost  zajištění  servisu či opravy domácích spotřebičů prostřednictvím asistenčních služeb. Kromě těchto tzv. poměrně běžných záležitostí  může asisteční služba zařídit desinfeci a deratizaci domu či bytu. A to může být od zajištění odborníka na opravy a údržbu s garancí  ceny a kvality služeb až po po úhradu veškerých nákladů spojených se zásahem řemeslníka, s jeho příjezdem a odjezdem i náklady na použitý materiál.

Některé pojišťovny v rámci asistenčních služeb nabízí také například odchyt roje včel nebo vos případně i třeba organizační pomoc při odchytu zvířat. Setkat se je možné i tím, že v případě, že pojištěný neovládá český jazyk a opravář neovládá jazyk anglický, služba zprostředkuje prostřednictvím telefonního hovoru překlad komunikace do anglického jazyka.

Výjimkou v nabídce nejsou ani právní služby v případech událostí, kdy klient potřebuje ochránit své oprávněné právní nároky vztahující se k pojištěné stavbě . Poskytována ochrana oprávněných právních zájmů pojištěného v oblastech náhrady újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím pojištěného majetku, nájemního a sousedského práva v rozsahu právní konzultace po telefonu.

Setkat se klient může i se zajištěním zahradnických prací, sekáním dřeva v podzimním období, úklidem sněhu v zimním období bebo i například asistencí při hospitalizaci , onemocnění či nepřítomnosti v bytě, což může zahrnovat opatrovací péči,dozor nad bytem,lékařskou péči, Přeprava domů po hospitalizaci, Zajištění nákupu léků na recept, Zajištění úklidu domácnosti, službu lékaře na telefonu, organizaci nákupu, organizaci donášky jídel (7 jídel týdně).

Na trhu je možné najít i asistenční služby obsahující  ostrahu pojištěných prostor v případě , je-li následkem nouzové situace nutná ostraha místa pojištění, přebírá pojistitel náklady na ostrahu místa pojištění až do dalšího pracovního dne.

Víte jakou máte sjednanou asistenční službu a v jakých situacích můžete zůstat naprosto vklidu ?