Pojištění účastníků dětského tábora

Jednou pojistnou smlouvou mohou být pojištěné za shodné pojistné (tedy 5 Kč pro jednu osobu a 1 den trvání) i doprovázející dospělé osoby. Doprovázejících dospělých osob k pojištěným dětem a školní mládeži na jedné smlouvě je možno pojistit maximálně 5  !

POZOR ale , protože na jedné pojistné smlouvě musí být alespoň 5 osob mladších 18 let, aby bylo možno sjednat jednu dospělou osobu.

Přehled aktualit