Pojištění odpovědnosti za škodu po firmy zabývající se ostrahou

Pojištění této „obecné“ odpovědnosti za škodu lze dále rozšířit o pojištění za škodu u cizích věcí převzatých a věcí užívaných nebo připojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného.

Dopoučujeme k pojištění ještě přidat úazové pojištění zaměstnanců, které se sjednává po :pro případ trvalých následků úrazu a  pro případ smrti následkem úrazu.

  • Pojistnou událostí je úraz pojištěného, ke kterému došlo při výkonu pracovních povinností, tj. při  ochraně majetku nebo osob v souladu s výpisem z obchodního rejstříku pojistníka.  
  • Pro účely tohoto pojištění budou pojištěnými osobami zaměstnanci pojistníka
  • Ukončením zaměstnaneckého poměru u pojistníka účinnost pojištění i všech připojištění zaniká
  • Pojištění úrazu se sjednává bez spoluúčasti

Přehled aktualit