Slovníček pojmů - vyhledávání

Hledat slovo ve slovníčku:   

A B C Č D F G H J K L M N O P R S Š T U V Z

Pojmy začínající na "U"

Úmyslně způsobená škoda či újma

jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, ze svévole, lstí nebo škodolibosti, které lze přičíst pojištěnému, jeho zaměstnanci, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda či újma způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závadách věcí nebo služeb. Škoda či újma je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody či újmy spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná, zmocněnec, zaměstnanec nebo pomocník úmyslně nedodržela právní předpisy a závazné normy pro výrobu, prodej a distribuci výrobků, nebo že fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka

Ušlé nájemné

nájemné, kterého by bylo dosaženo během doby, po kterou trvalo přerušení provozu

Uzamčený prostor pojištění

stavebně ohraničený prostor,který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory.