Generali pojišťovna,a.s.

 

 Velká rodina Generali Group má své zastoupení i v České republice. Již v roce 1832 byla v Praze založena pobočka Assicurazioni Generali. V roce 1920 byla založena pojišťovna Moldavia Generali a v roce 1939 se tato společnost sloučila s další pojišťovnou Sekuritas.

Generali tak u nás úspěšně působila až do roku 1945, kdy došlo dekretem prezidenta republiky ke znárodnění soukromých pojišťoven.

V roce 1993 se Generali vrátila zpět do České republiky jako jedna z nejsilnějších a nejspolehlivějších pojišťoven s širokou nabídkou produktů týkajících se pojištění osob, majetku, motorových vozidel, průmyslu a podnikatelů. Jako akciová společnost působí Generali Pojišťovna od ledna 1995, kdy došlo ke změně právního statutu. Organizační složka mezinárodního pojišťovacího koncernu Erste Allgemeine Versicherungs-AG se transformovala do české akciové společnosti Generali Pojišťovna a.s.