Česká pojišťovna, a.s.

 

 

Sídlo:Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, ČR
Zapsaná:v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
Adresa centrály:Na Pankráci 121, 140 21 Praha 4, ČR
Telefonní čísla:+420 224 051 111, +420 261 319 111
Bezplatná telefonní linka:800 133 666
Faxové číslo:+420 224 052 220
Public relations (tel.):+420 261 319 151
Telegramy:STAPOJ Praha
DIČ:CZ 452 72 956
IČ:452 72 956

Tradice ČP

Tradice České pojišťovny se nepřetržitě odvíjí od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna, která zpočátku provozovala pouze požární pojištění nemovitostí a později pojištění movitostí a pojištění proti krupobití. Ve druhé polovině 19. století již byla První česká vzájemná pojišťovna natolik silnou institucí, že jí neotřásly ani náhrady škod při řadě velkých požárů koncem století včetně vůbec největší náhrady škody poskytnuté v 19. století za jedinou událost, jíž byl požár rozestavěného Národního divadla v roce 1881. Počátkem 20. století začala První česká vzájemná pojišťovna nabízet svým klientům také životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu.