Jedna z pojišťoven právě přichází s nabídkou pojištění poruchy vybraných autodílů.  Pojištění, které kryje náhlé mechanické a elektrické poruchy u ojetých vozidel, lze sjednat pro osobní a nákladní auta do 3,5 tuny , 10 let stáří a 200 000 ujetých kilometrů.  Přidat ho je možné k povinnému ručení i havarijnímu pojištění.  Sjednává se na dobu 3 let s podmínkou ujetí maximálně 75 000 kilometrů od počátku pojištění. Pojišťovna hradí škodu při jedné události do výše 40 000 Kč , celkově pak do výše 100 000 Kč bez omezení počtu pojistných událostí.  V případě , že v okamžiku vzniku škody se ukáže, že vozidlo má najeto více než domluvených 75 000 km od počátku pojištění, pojišťovna vyplatí pouze 50 % plnění a pojištění tímto momentem skončí.

Pojištění  se vztahuje na na poruchy některé ze součástek/autodílů , které mají za následek náhlou nefunkčnost vozidla, přičemž obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu. Pojistit je možné ( v závislosti na zvolené variantě ) motor, převodovku, diferenciál, spojku, brzdy , pohon čtyř kol, palivovou soustavu, chladící systém, řízení ( včetně posilovače řízení ) a elektrickou instalaci.  Nic není úplně jednoduché a tak i tahle možnost má svoje „ mouchy“.  Pojištění nekryje například dekarbonizované, vytlučené nebo podpálené ventily, poruchy v důsledku selhání rozvodového řemene, vnější táhla , úpravy, vnější únik maziv a další definované záležitosti. Vyloučena jsou samozřejmě taky pložky běžné údržby, těsnění a běžné opotřebení.

Důležitou podmínkou je povinnost nahlásit poruchu pojišťovně a vyčkat na schválení před zahájením opravy v dohodnutém smluvním servisu. Nedodržení tohoto ujednání je automaticky důvodem k zamítnuí vyplacení pojistného plnění.

A jak může vypadat pojistná událost ? Třeba špatná funkce ( porucha ) na automatické převodovce BMW 530D. Po dohodě s pojišťovnou bylo auto přistaveno do domluveného servisu. Technik diagnostikoval koše třetího stupně převodovky, pojišťovna schválila oprávněnost opravy . Nic už nebránilo opravě zjištěné závady , kterou pojišťovna po odečtení spoluúčasti zaplatila. Pojistné plnění je poukazováno přímo servisu. Není-li tento způsob možný ( zpravidla mimo území ČR ), předloží pojištěný originál faktury za opravua pojistné mu bude vyplaceno do 15 dnů.

Cena pojištění se odvíjí od objemu motoru  vozidla a  v „ nižší“ variantě představuje  roční pojistné 1470 Kč (do 1350 ccm) , 1730 Kč ( 1351 až 1850 ccm ), 2530 Kč ( 1851 až 2500 ccm ), 2930 Kč ( nad 2500 ccm ). U druhé nabízené varianty pak 2350 Kč (do 1350 ccm) , 2770 Kč ( 1351 až 1850 ccm ), 4050 Kč ( 1851 až 2500 ccm ), 4690 Kč ( nad 2500 ccm ).

Myslíte, že se jedná o zajímavou a mezi řidiči v budoucnosti oceňovanou nabídku ? Uvidíme.