Pojištění vozidel zdravotně postižených občanů

Mají alespoň nějaké slevy či výhody ? Zkusili jsme se podívat na šest pojišťoven a jejich přístup k pojištění vozidel.

Allianz pojišťovna, a.s.  - na základě vyplněného formuláře „Čestné prohlášení pojistníka o užívání osobního automobilu ve prospěch držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P“ a předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P poskytuje slevu

Česká pojišťovna, a.s. -  nepřiznává žádnou systémovou slevu

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG -  přiznává slevu 10 %

Generali pojišťovna, a.s.  - přiznává slevu  20 %

Kooperativa pojišťovna, a.s.  - přiznává slevu 20 % pro držitele karty ZTP a ZTP/P

Uniqa pojišťovna, a.s. -  nepřiznává žádnou systémovou slevu

 

V této souvislosti je myslím na místě vyzdvihnout postoj Generali pojišťovny , a.s., která  razí, že si je vědoma svého významného postavení na pojistném trhu v České republice a z toho vyplývající společenské odpovědnosti vůči nejširší občanské veřejnosti. Proto také v Generali najdete program „Pojištění pro život bez limitů“. Pojištění pro život bez limitů,  je určeno pro osoby se zdravotním postižením nebo jejich rodinné příslušníky. Pro každého účastníka programu má pojišťovna připravenu kartu Handy Card Sphere. 

Přehled aktualit