Pojištění poškození vozidla při zaviněné dopravní nehodě od Generali

Jedná se o pojištění na první riziko se způsobem opravy fakturou nebo rozpočtem. Přesné a kompletní podmínky pojištění jsou uváděny přímo ve smlouvě.

Pro lepší orientaci jsou dále vyspecifikovány základní informace o připojištění:

 • poškození vozidla v důsledku havárie při dopravní nehodě na území Evropy

• nehoda byla zaviněna (plně nebo částečně) pojištěným vozidlem

• Generali zároveň vznikla povinnost plnit z POV

• stáří vozidla: max. 20 let k datu počátku pojištění

• cena pojištění je stanovena individuálně (pojistník, vozidlo)

• na výběr 5 variant limitů plnění: 10,20,30,40 a 50 tis. Kč

• spoluúčast: 1 000 Kč

• plnění do výše sjednaného limitu v pojistném období (roce)

• plnění je stanoveno na základě faktury nebo rozpočtem

Připojištění je možné sjednat nejen v pobočkách pojišťovny, ale i všech pojišťovacích makléřů a dalších spolupracujících subjektů s pojišťovnou. Výše pojistného může začínat již na 349 Kč, přičemž samozřejmě záleží na rozsahu sjednaného připojištění ve smlouvě definovaného.

 

Přehled aktualit