Nové ukazatele pro hodnocení žádostí o hypotéky

„Hypotéční“ banky tak na základě rozhodnutí ČNB zavádí do svých postupů sledování ukazatelů DTI a DSTI při vyhodnocování žádostí o hypoteční úvěry. První již tuto skutečnost oznámila KB s platností od 19. 9. 2018.
Nově sledované ukazatele:
- DTI - poměr výše všech úvěrů a čistých ročních příjmů žadatele nesmí přesáhnout hodnotu 9.
- DSTI - poměr všech splátek vůči měsíčnímu příjmu nesmí překročit hodnotu 45 %.
- Zároveň hodnotíme stresové ukazatele definované ČNB (navýšení úrokové sazby a snížení
příjmů).
V odůvodněných případech je možné tyto hodnoty překročit, avšak dle (ne)závazného doporučení ČNB nejvýše u 5 % obchodů z celkového objemu úvěrů, poskytnutých v uplynulém čtvrtletí.

Přehled aktualit