Neštěstí může přijít i o vánocích

Dny sváteční nejsou vždy a pro všechny jen časem klidu , pohody a veselí. Příhody jako vytopení sousedů kvůli kaprovi ve vaně, požár od vánočního stromečku nebo věnce, světlice u souseda na balkóně, bouchací koule na autě vedle u plotu se nejen už od nepaměti tradují , ale taky se pořád odehrávají. Nervózní atmosféra vánoc či uvolněná sebekontrola o Silvestru nepříjemnosti  přímo slibují.

 Co se stane už zpátky nikdo nevezme. Ovšem o řešení a likvidaci následků se každý může podělit a nebo je statečně řešit sám, a třeba i několik let.

Máte sjednané pořádné pojištění domácnosti ? Nepodceňujete pojištění stavby, tedy domu či bytu ? A zdalipak jste nezapoměnli na pojištění občanské odpovědnosti ?

A víte co nejvíc ovlivňuje cenu pojištění domácnosti a stavby ? Ano je to výše pojistné částky, rozsah sjednaných pojistných rizik, výše zvolené spoluúčasti,lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání, způsob zabezpečení a v neposlední řadě pak pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.).

Pojištění občanské odpovědnosti je skvělá věc i mimo svátky . To se může hodit kdykoliv v naprosto obyčejných životních situacích. Vybrat si je možné pojištění odpovědnosti za škodu z vedení domácnosti pojištěného a provozu jejího zařízení, tedy jako uživatele i jako zaměstnavatele domácího personálu. Klidně můžete provozovat rekreční sporty, pojištěni můžete být  při jízdě na koni či kole. Zahrnout do pojištění lze i třeba škodu z povoleného držení sečných, bodných a střelných zbraní a z jejich použití jako sportovních nástrojů a pro účely sebeobrany, z chovu psů ,drobných živočichů a včel, domácích a hospodářských zvířat, které jsou ve vlastnictví pojištěného. Pojištění je možné využít i při škodě nebo újmě  fyzických osob, kterým pojištěný bezplatně svěřil do opatrování zvíře, pokud škoda byla způsobena v souvislosti s opatrováním zvířete nebo při řešení škody nebo újmy fyzických osob, které na pokyn pojištěného opatrují jeho domácnost nebo v ní provádějí běžné domácí práce, popř. fyzických osob, které pojištěný pověřil pomocnými stavebními pracemi v budově.

A to zdaleka není všechno. Při podrobném prostudování podmínek pojišťoven pozorný čtenář objeví i další situace , kdy uzavřené pojištění občanské  odpovědnosti zafunguje ke spokojenosti pojištěného.

Jak prožijete svátky ? S pojištěním a v klidu ? Nebo bez pojištění a někteří taky v klidu ?  Máte už to správné pojištění nebo si rádi hrajete ? Tak dlouho se chodí se džbánem ……………..

 

 

Přehled aktualit