Nestačí vám limity povinného ručení ?

 

MaxiOn je pojištění finanční ztráty pojištěného vzniklé v důsledku vyčerpání limitu pojistného plnění na majetkové újmy z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinného ručení).MaxiON je náhrada újmy pojištěného, kterou utrpěl tím, že poškozenému nahradil nebo mu vznikla povinnost nahradit majetkovou újmu, která je vyšší než limit pojistného plnění z povinného ručení, což je reálná hrozba např. při hromadných dopravních nehodách, nehodách v tunelech, na mostech nebo železničních přejezdech.

MaxiON nabízí limit pojistného plnění 900 000 000 Kč, který společně s limitem pojistného plnění v povinném ručení nejméně ve výši 100 000 000 Kč představuje pojistnou ochranu až 1 miliardu Kč pro majetkovou újmu způsobenou provozem vozidla.

 Pojistné se stanovuje na základě celkového počtu vozidel ve vlastnictví nebo leasingovém nájmu pojištěného nebo všech pojištěných ke dni sjednání pojistné smlouvy podle 3 základních kategorií . Základním prvkem Kategorie I  je Osobní automobil bez omezení kubatury, v Kategirii II je zařazen i auotobus aA konečně v Kategorii III lze najít například i nákladní automobil a ostatní nezařazené druhy nad celkovou hmotnost 12 000 kg .

A pro koho může být takové pojištění zajímavé, výhodné i praktické ? Pojištění se hodí pro každého vlastníka či provozovatele motorového vozidla , ale je cíleno zejména vlastníky více vozidel . Pojištění bych se určitě vyplatí firmám s větším počtem vozidel , která najezdí hodně kilometrů a často se pohybují i v zahraničí.

 

Přehled aktualit