Náhradní vozidlo po nehodě

Pojišťovny nás opakovaně poučují o tom, jak se zachovat při nehodě, na co nezapomenout,   co nedělat  a co naopak určitě udělat. Nejlepším řešením je spojit se s asistenční službou „,mojí“  pojišťovny. S velkou pravděpodobností než najdete telefon a číslo, už stojíte tváří v tvář jakési asistenční službě, která se zcela náhodně na místě nehody objeví. A už se to valí, jednu nabídku služby střídá další. Ať už přijmete nabídku „zachránce z ulice“ nebo nehodu řešíte správně přes asistenční službu některé z pojišťoven, může přijít situace, kdy se hodí náhradní vozidlo.  Zaplatí ho pojišťovna ?

 Všichni víme, že náhradní vozidlo nechtějí pojišťovny pro úhradu akceptovat a tak se setkáváme například s

 neuznáním délky zapůjčení náhradního vozidla, které bylo zapůjčeno po dobu opravy  poškozeného vozidla

neuznáním sazby půjčovného resp. jejím krácením

Pokud si tedy půjčíte náhradní vozidlo, je nutné dodržet a umět prokázat a doložit oprávněnost nákladů na vypůjčení. Pokud pojišťovna odmítá přijmout předkládané doklady a informace , pak nezbývá nic jiného, než se obrátit na soud.  

Vyžadováním předložení technického průkazu vypůjčeného vozidla

Požadavek pojišťovny na předložení tohoto dokumentu je však zcela neoprávněný, protože nijak nesouvisí s nárokem na náhradu nákladů vynaložených na zapůjčení náhradního vozidla, a poškozený ani nemůže takový dokument získat, resp. pronajímatel náhradního vozidla nemá žádnou povinnost mu ho poskytnout.

Odečtením pevných nákladů, tedy částky, kterou by poškozený stejně vynaložil na provoz svého poškozeného vozidla

V takovém  případě vstupuje “ do hry “otázka obvyklé ceny půjčovného náhradního vozidla nebo skutečnost,  že možné v rámci náhrady půjčovného náhradního vozidla používat sazby, stanovené pro účely cestovních náhrad dle Zákoníku práce .

Pokud si nejste jisti, zda oprávněně trváte na úhradě půjčovného za náhradní vozidlo po autonehodě , obraťte se na ty , kteří znají a  mají zkušenosti. Můžete zkusit i třeba  kontaktovat Sdružení Pomoc poškozeným  ( www.pomocposkozenym.cz ) , které se touto problematikou zabývá a může doporučit nejen další postup ale i kvalitní odborníky .

Přehled aktualit