Konečně ! Víte jak pojistit škody způsobené DRONem ?

Pojištění lze sjednat pro  BEZPILOTNÍ LETADLO  a  BEZPILOTNÍ SYSTÉM

 •      Provozované pro výdělečné, experimentální, výzkumné účely, pro vlastní  podnikatelskou potřebu (např. monitorování podniku apod

•      Registrované Úřadem pro civilní letectví (ÚCL)

•      Provozované na základě vydaných povolení ÚCL

•      Provozované oprávněnými piloty evidovanými  v registru ÚCL

 

Pojištění odpovědnosti z provozu kryje:

-          škodu či újmu způsobenou provozem bezpilotního systému v souladu s platnými leteckými předpisy a právními normami vztahujícími se k  provozu bezpilotních systémů

-           újmu na životě, zdraví třetích osob + související nemajetková újma dle NOZ

-          škodu na hmotných věcech třetích osob

-          následné finanční škody

-          válečná rizika dle požadavku vyplývajícího z nařízení EU č. 785/2004

 Limit pojistného plnění: 750 000 SDR (tj. cca  25 mil. Kč), územní rozsah: Česká republika nebo Evropa.

 

 

Přehled aktualit