Kdy pojišťovna může uplatnit amortizaci u vozidel?

 

Ne vždy tomu tak je, protože posuzování oprávněnosti odpočtu amortizace je značně kompikovaná a velmi odborná záležitost , je nutné vždy vycházet z konkrétních okolností. Je možné, že zrovna ve vašem případě bude pojišťovna amortizaci uplatňovat oprávněně. Velmi časté jsou v poslední době i případy , kdy je amortizace uplatňována tam, kde se o ní vůbec hovořit nedá, neboť nedochází ke zhodnocení vozidla provedenou opravou . Teoreticky mohlo dojít k určitému technickému zhodnocení vozidla, ale to však nesouvisí s obecnou tržní hodnotou vozidla, která většinou není  vyšší, než hodnota vozidla před nehodou.

Ústavní soud ve svém nálezu II. ÚS 2221/07 ze dne 19.3.2008 uvedl, že je třeba přihlédnout k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. Zhodnocení poškozeného vozidla opravou je zvýšením jeho obvyklé tržní hodnoty, nikoliv technickým zhodnocením či zvýšením technické hodnoty. Není možné po poškozeném požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.

Posouzení amortizace je je vskutku vysoce odbornou otázkou a často i odborníci jí mohou posuzovat různě. Doporučujeme proto vždy vzniklou situaci konzultovat s těmi , kteří mají zkušenosti a problematice rozumí.  Vhodným prvním krokem jistě může být i kontaktování Sdružení Pomoc poškozeným ( www.pomocposkozenym.cz ) , které se touto problematikou zabývá a může doporučit nejen další postup ale  i kvalitní odborníky v oblasti stanovení ceny vozidla  a také "nasměrovat " na zkušené právníky, bez kterých se řešení určitých situací nedá zvládat.

Přehled aktualit