Kdo může či musí dostat cizoměnový úvěr na financování bydlení?

Co vše může být cizoměnový úvěr podle zákona?

Spotřebitelským úvěrem na bydlení v cizí měně se dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. rozumí úvěr, který je v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení vyjádřen v jiné měně, než:

  •  ve které má spotřebitel příjem, z něhož má být spotřebitelský úvěr splácen;
  • ve které spotřebitel drží aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen; nebo
  • v měně členského státu, v němž má spotřebitel bydliště. 

Příčinou uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně je riziko vyplývající ze změny směnného kurzu mezi českou korunou a eurem. V průběhu trvání smlouvy se tak při poklesu hodnoty eura v poměru k české koruně může z pohledu klienta změnit dlužná částka úvěru nebo výše jednotlivých splátek úvěru – při přepočtu na měnu euro budou tyto hodnoty vyšší než při uzavření smlouvy. Měnu úvěru není možné změnit.

 Nicméně k omezení uvedeného rizika přijímají banky opatření. Například u Wüstenrotu pokud hodnota eura v poměru k české koruně poklesne o 20 % nebo více (oproti hodnotám ke dni uzavření smlouvy), je klient oprávněn za podmínek sjednaných ve smlouvě úvěr (poskytnutý jako spotřebitelský úvěr v cizí měně) zcela předčasně splatit bez poplatku za předčasné splacení

Přehled aktualit