Další malé nahlédnutí do NOZ – pojistné události

Na základě žádosti oznamovatele může pojistitel poskytnout zálohu na pojistné plnění. Tuto může ale na základě rozumného důvodu odepřít !!

A víte kdy taky na vás někdo může požadovat náhradu újmy ? Zkusíme nabídnout některé      „ zajímavé „ možnosti.

Škoda způsobená informací nebo radou

NOZ nově stanoví povinnost nahradit škodu v případě , že byla způsobena neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou. Rozlišují se pak dvě situace

-          Když radí odborník – nehledí se na zavinění

-          Když radí jiná osoba – hradí se jen škoda , kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě

Jak často někomu radíte ? Jste nakloněni si z někoho „ vystřelit „ a „ dát mu zaručenou radu „  pro pobavení ostatních ?

Nově NOZ zavádí :Škoda se hradí uvedením do předešlého stavu . Není-li to dobře možné anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Jak rychle se taková praxe rozšíří do všech oblastí ?

A víte že,nově se bude pracovat vedle ceny obvyklé i s cenou mimořádnou ?  Cena mimořádná se stanoví s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo zvláštní oblibě.

Co by to teoreticky na silnici mohlo znamenat ? Jedu na Stadionu S 11 a srazím se ( ne mojí vinou ) s autem. Moje S 11 je „ na hadry“.  Cena účetní byla nezajímavá, cena obvyklá slušná. Ale já budu požadovat 10 krát tolik , protože takový skvost měl pro mě cenu mimořádnou. Na této S 11 jezdil můj praděda a získal ji od jednoho nejmenovaného veřejného  činitele. „Rodokmen“ takového stroje a můj vztak k němu se ani penězi nedá vyčíslit. Takže za něj chci to co chci. A včil mudruj.

A pozor také na srážku s domácím mazlíčkem.  Zvíře již podle NOZ není věc ! Poškozenému budou tedy hrazeny vynaložené náklady , spojené s léčbou zvířete. Do toho patří i péče o zdraví ( léky , injekce, opearce atd ) a to i přesto , že takové náklady převyšují podstatně cenu zvířete. 

Kdopak asi bude řešit rozpory mezi požadavky poškozených a ochotou pojišťoven platit ? Nikdo jiný než soudy to nebude. A to se určitě máme všichni na co těšit. 

Přehled aktualit