Bonus či malus u povinného ručení

Bonus je sleva, o kterou se snižuje sazba povinného ručení za měsíce pojištění, kdy řidič (pojistník) jezdil bez nehod. Za každých 12 měsíců bez nehody získává slevu z pojistného. Zpravidla jde o 5 %. Po celou dobu pojištění se pojistníkovi načítají měsíce za bezeškodní průběh a podle jejich počtu pak má nárok na určitou výši slevy. Výši slevy si pojišťovny někdy upravují a nemusí vždy platit základní pravidlo 12 měsíců 5 %. Vždy je to ale vylepšení pro dobré řidiče s vysokým počtem „vyježděných“ měsíců , tedy zvýšení slevy dle individuálně vyhlášených pravidel.

Malus je naopak přirážka k pojistnému za každou pojistnou událost, při které došlo k plnění pojišťovny. Za každou takovou pojistnou událost odečte pojišťovna příslušný počet měsíců     ( podle konkrétní  pojišťovny) od celkového počtu bonusových měsíců a navýší pojistné. Po každé další způsobené nehodě opět dojde k odečtu měsíců. Po vyčerpání bonusu se pojistník propadne do malusu, tzn. přirážka na pojistném, která může, opět v závislosti na té které pojišťovně, až zdvojnásobit cenu pojištění.

 

A kolik měsíců po nehodě odečítají vybrané pojišťovny ?

Allianz pojišťovna, a.s.

Za každou v průběhu pojištění vzniklou pojistnou událost se doba škodného průběhu v rámci stupnice bonusu snižuje o 36 měsíců – 15 %, přičemž měsíc, ve kterém k pojistné události došlo, se do doby škodného průběhu nezapočítává.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG

Za každou rozhodnou událost se zkracuje délka rozhodné doby vždy o 24 měsíců – 10 %

Česká pojišťovna , a.s.

Rozhodná událost je škodní událost spojená s výplatou pojistného plnění, na základě které se snižuje délka rozhodné doby o 36 měsíců – 15 %

Generali pojišťovna, a.s.

Rozhodná doba se snižuje za každou rozhodnou událost o 24 měsíců – 10 %

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG

Za každou rozhodnou pojistnou událost se dosažený stupeň bonusu snižuje vždy o 2 stupně tj. 24 měsíců - 10 %

Uniqa pojišťovna , a.s.

Za každou pojistnou událost z POV se bezeškodní doba snižuje o 36 měsíců – 15 %

POV EKONOM - za každou pojistnou událost z POV se bezeškodní doba snižuje o 60 měsíců - 25 % 

Přehled aktualit