Pojištění drobných poškození vozidel

Nové doplňkové pojištění k povinnému ručení nebo havarijnímu pojištění, které je možno sjednat pro osobní a nákladní vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t od České podnikatelské pojišťovny, a.s., VIG. Při pojistné události vozidla, na kterém vznikne poškození, které se může plnit z havarijního pojištění i z Pojištění drobných poškození vozidla, si pojištěný volí, ze kterého pojištění chce plnit. Nelze však plnit z obou pojištění současně. Pojištěný má nárok na opravu až 14 poškození během pojistného roku.

Pojistné plnění je poskytováno výhradně ve formě opravy prostřednictvím smluvního servisu na adrese AUTO REPAIRS SYSTEMS, a.s., se sídlem U Silnice 949/11, Praha 6 – Ruzyně. Z toho je patrné, že čím dál od Prahy, tím méně zajímavým se tento produkt stává. Ale v matce měst a blízkém okolí by se o tom dalo uvažovat. Cena ročního pojištění zas není tak závratná:

-          při sjednání ke SPOROPOVu či samostatnému havarijnímu pojištění = 1 560 Kč

-          při sjednání ke SPECIÁLPOVu = 1 400 Kč

-          při sjednání k SUPERPOVU = 1 250 Kč

 

Přehled aktualit